Levensvragen

Wat maakt mij uniek? Wat is liefde? Wie heeft de wereld gemaakt? Wanneer is iemand je vriend? Wat is goed om te doen? Kinderen zitten vol vragen. Vormingsonderwijs helpt uw kind om een eigen antwoord te vinden op levensvragen.

Wat wij bieden

  • een vakdocent, speciaal opgeleid op het gebied van vormingsonderwijs;
  • een lesuur per week volle aandacht voor levensvragen;
  • ruimte voor eigen inbreng en dialoog;
  • vertrouwd raken met verhalen uit de levensbeschouwelijke traditie;
  • ontwikkelen van een eigen kijk op het leven;
  • leren respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen.
les aanvragen

Vormingsles

Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen krijgt uw kind woorden, beelden en verhalen aangereikt om levensvragen te onderzoeken. Zo inspireert de vakdocent uw kind om een eigen levensvisie en identiteit te ontwikkelen. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.

Uniek recht en keuzemogelijkheid

Uw kind kan onder schooltijd vormingsonderwijs ontvangen. Dat is een uniek recht, vastgelegd in de wet. Speciaal bedoeld voor ouders met kinderen op openbare basisscholen of op samenwerkingsscholen. Het volgen van vormingsonderwijs is een vrijwillige keuze van u als ouders. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs.  

Ik wil meer dingen weten over andere geloven