Gesprekken met je kind als het (l)even lastig is (…of juist waanzinnig goed)

Elke ouder staat wel eens voor de uitdaging om met een kind in gesprek te gaan over wezenlijke, spannende thema’s. Aanleiding daartoe kan nieuws zijn uit de media (het coronavirus, een terroristische aanslag). Of nieuws van dichterbij (het overlijden van een opa of oma, of positief: de komst van een broertje of zusje).

Betekenisvolle gesprekken: ze kunnen dus zomaar op je pad komen.

Wat wij bieden

  • een vakleerkracht, speciaal opgeleid op het gebied van vormingsonderwijs;
  • een lesuur per week volle aandacht voor levensvragen;
  • ruimte voor eigen inbreng en dialoog;
  • vertrouwd raken met verhalen uit de levensbeschouwelijke traditie;
  • ontwikkelen van een eigen kijk op het leven;
  • leren respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen.
les aanvragen

Vormingsles

Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen krijgt uw kind woorden, beelden en verhalen aangereikt om levensvragen te onderzoeken. Zo inspireert de vakleerkracht uw kind om een eigen levensvisie en identiteit te ontwikkelen. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.

Uniek recht en keuzemogelijkheid

Uw kind kan onder schooltijd vormingsonderwijs ontvangen. Dat is een uniek recht, vastgelegd in de wet. Speciaal bedoeld voor ouders met kinderen op openbare basisscholen of op samenwerkingsscholen. Het volgen van vormingsonderwijs is een vrijwillige keuze van u als ouders. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs. Soms is een combinatie hiervan mogelijk voor de hele klas.  

Ik wil meer dingen weten over andere geloven