Per 1 januari 2023 gaat het Centrum van Vormingsonderwijs werken met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. De raad van toezicht zal bestaan uit 5 leden en op dit moment zijn op we op zoek naar:

Een lid met expertise op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en dienstverlening.

En een lid met  governance/ juridische kennis van het onderwijs.