Ben jij maatschappelijk betrokken en sta je open voor verschillende levensbeschouwingen? Het Centrum voor Vormingsonderwijs is volop in beweging en is op zoek naar 3 nieuwe collega’s waaronder een Business Controller. Heb je zin om jouw expertise in te zetten en mee te bouwen aan een mooie organisatie binnen het onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie wij zijn

Het vormingsonderwijs wordt verzorgd door het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV) in gezamenlijkheid met zeven levensbeschouwelijke organisaties. Leerlingen van openbare scholen en samenwerkingsscholen hebben recht op godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Daarbij zijn de volgende keuzemogelijkheden: boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants vormingsonderwijs. Elk van deze organisaties kent een eigen docententeam en verzorgt vormingslessen vanuit de eigen specifieke levensbeschouwing.

Het CvV heeft een ondersteunende en faciliterende rol richting de verschillende organisaties.

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt meerjarenbeleid op financieel, bedrijfseconomisch en administratief gebied;
 • Je signaleert en analyseert knelpunten en adviseert de directeur-bestuurder over consequenties voor het beleid;
 • Je vertaalt het strategisch beleid naar beleidsuitgangspunten met de financiële consequenties;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder en de directeuren van de denominaties over het gevoerde (financiële) beleid;
 • Je analyseert veranderingen in de cao PO en VO en mogelijke consequenties hiervan voor de eigen cao;
 • Je ondersteunt de directeur-bestuurder bij financiële aangelegenheden in contacten met onder meer het ministerie en andere relevante instellingen;
 • Je bereidt de jaarlijkse begroting, de meerjarenramingen, de begrotingswijziging, de jaarrekening en tussentijdse rapportages voor.

Wat wij vragen

 • Relevantie opleiding op HBO+/WO niveau;
 • Brede financieel-economische kennis;
 • Brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces;
 • Vaardigheid in het coördineren en uitvoeren van de begrotingscyclus;
 • Kennis van, inzicht in en ervaring met het werken in een complexe context en bestuurlijk krachtenveld;
 • Vaardigheid in het onderhouden van contacten om met diverse stakeholders hierin op verschillende niveaus te schakelen en te verbinden.

Wat wij bieden

 • Een baan in een boeiende context, met veel ruimte voor eigen inbreng;
 • Mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken;
 • Aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een tijdelijk contract voor ten minste een jaar, met eventuele mogelijkheid tot verlenging;
 • Goede arbeidsvoorwaarden conform cao GVO en HVO;
 • Ruim 8 weken aan vakantiedagen;
 • Een salaris conform de salarisschalen van de cao PO. De functie wordt afhankelijk van je kennis en ervaring ingeschaald in salarisschaal 12 (maximaal € 6.059,- bruto per maand o.b.v. 38 uur per week).

Informatie en sollicitatie

Kijk voor meer informatie op onze website www.vormingsonderwijs.nl. Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij Sabria Achchibani, hr@vormingsonderwijs.nl of tel. 06 38144924

Reageren kan tot en met 12 maart door je CV met motivatie te sturen naar info@vormingsonderwijs.nl. De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 12 en de tweede gesprekken vinden plaats in week 13.