Jouw uitdaging

Als directeur Hindoeïstisch vormingsonderwijs ben je het boegbeeld van de organisatie. Je voert de dagelijkse leiding, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en adviseert de Zendende Instantie Hindoeraad Nederland (HRN) en directeur-bestuurder van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). Je realiseert hierbij de volgende doelen:

 • Bewaken identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van het hindoeïstisch vormingsonderwijs;
 • Bewaken kwaliteit van de uitvoering van het hindoeïstisch vormingsonderwijs;
 • Schrijven van het beleid voor de komende 5 jaar;
 • Begroting opstellen en afstemmen met de directeur-bestuurder CvV, de uitvoering bewaken;
 • Zorgdragen voor de PR en marketing van de eigen denominatie;
 • Leidinggeven aan regiobegeleiders en indirect aan vakleerkrachten van de eigen denominatie;
 • Zorgdragen voor de werving en selectie;
 • Zorgdragen voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers;
 • Actief deelnemen aan het directeurenberaad en bijdrage leveren aan gezamenlijke afstemming;
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerking binnen het CvV;
 • Zorgdragen voor een goede relatie met openbare scholen, ouders en andere instellingen in het belang van hindoeïstisch vormingsonderwijs.

Je krijgt alle ruimte om deze rol vorm te geven. Je hebt een excellente kennis van de Hindoegeschriften en gebruiken en zet je netwerk binnen de hindoegemeenschap in om het vormingsonderwijs meer op de kaart te zetten bij ouders.

Wie ben jij?

Jij bent een directeur met bewezen leidinggevende capaciteiten. Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau en hebt een brede kennis van het primair onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zoeken iemand die goed kan communiceren, snel kan schakelen, strategisch kan denken, kansen grijpt, graag netwerkt en kennis heeft van het werkveld. Daarnaast vragen wij:

 • Integriteit en kunnen acteren in complexe situaties;
 • Flexibiliteit en toch in staat zijn om structuur aan te brengen, richting te geven;
 • Oog voor tegenstrijdige belangen, prioriteiten kunnen wegen;
 • Empathisch vermogen, goed samenwerken met collega’s van andere religies of levensbeschouwingen en disciplines.

Hindoeïstisch Vormingsonderwijs

In Nederland hebben ouders met kinderen op de openbare basisschool een uniek recht op vormingsonderwijs. Ouders kunnen de school om hindoeïstisch vormingsonderwijs vragen. Het hindoeïstisch vormingsonderwijs laat leerlingen kennismaken met de hindoe filosofie, gebruiken en culturele achtergronden om meer inzicht en begrip te krijgen voor de wereld en voor elkaar. Het biedt leerlingen handvatten om de eigen identiteit te versterken en een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Vormingsonderwijs wordt bekostigd door de overheid. Hindoeïstisch vormingsonderwijs wordt geïnitieerd door de Zendende Instantie Hindoeraad Nederland (HRN). De HRN is verantwoordelijk voor de inhoud van het hindoeïstisch vormingsonderwijs. De HRN streeft ernaar vormingsonderwijs te bieden aan kinderen van groep 3 tot en met 8. Daarbij wil HRN de beste waarden aanreiken opdat jonge kinderen die eigen maken om een succesvol en gelukkig leven te kunnen leiden. De Hindoe Raad Nederland is door de overheid erkend als gesprekspartner voor alle zaken die de Hindoes in Nederland betreffen en vertegenwoordigt Hindoes bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Wij bieden

Een uitdagende en brede functie in het vormingsonderwijs, midden in een maatschappelijk relevante organisatie.

 • Dienstverband arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van maximaal 1 maand)
 • Salarisniveau schaal D12
 • Goede arbeidsvoorwaarden conform cao GVO en HVO
 • Contractduur van 1 jaar

Centrum voor Vormingsonderwijs

Stichting Centrum voor Vormingsonderwijs is een samenwerking van zeven levensbeschouwelijke organisaties, denominaties. Het CvV biedt ouders de volgende mogelijkheden van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs: humanistisch, protestants, katholiek, islamitisch, boeddhistisch, hindoeïstisch of joods. Elk van deze richtingen kent haar eigen vakleerkrachten. Deze geven zowel vormingslessen vanuit de eigen specifieke levensbeschouwing, als vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit de diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen op openbare scholen en samenwerkingsscholen.

De stichting heeft een bestuur dat wordt gevormd door één uitvoerend bestuurder, de directeur-bestuurder. Alle uitvoerende bestuurstaken binnen de Stichting Centrum voor Vormingsonderwijs worden door de directeur-bestuurder uitgevoerd. Het toezicht op de stichting wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht.

Solliciteren

Geïnteresseerd? Richt dan je CV en motivatiebrief aan: Mw R. Datadin (voorzitter HRN), tel: + 31 618844798 en Email: rita.datadin@gmail.com.

Je kunt tot uiterlijk 10 december 2023 reageren op deze vacature. Kandidaten worden na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief uitgenodigd voor een gesprek.

Informatie

Wil je meer weten over de HRN en/of het CvV? Kijk dan op onze websites: hindoeraad.org en vormingsonderwijs.nl