Ieder kind moet leren zijn eigen keuzes te maken. Jaarlijks volgen bijna 30.000 kinderen
daarom lessen Humanistisch Vormingsonderwijs.
Om daar leiding aan te geven, zoeken wij een
directeur (v/m/x).

Humanistisch vormingsonderwijs

Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. In de Wet op het Primair onderwijs staat dat openbare scholen leerlingen in de gelegenheid moeten stellen om op de school, binnen de schooltijden, levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. In de praktijk betekent dit dat ouders aan de school vragen om vormingsonderwijs te (laten) organiseren voor hun kinderen.

Stichting HVO Primair verzorgt het humanistisch vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs in heel Nederland. Onderverdeeld in 9 regio’s verzorgen 135 vakdocenten op ongeveer 1.000 openbare scholen de lessen humanistisch vormingsonderwijs. Jaarlijks onderzoeken ongeveer 30.000 kinderen tussen de 6 en 12 jaar diverse levensvragen, zodat zij een eigen kritisch waardenbesef ontwikkelen en leren eigen keuzes te maken. Daarin komen thema’s als vrijheid, respect, gelijkwaardigheid, omgaan met anderen, de natuur en de wereld om hen heen aan bod.

HVO Primair werkt nauw samen met het Centrum voor Vormingsonderwijs. Dit centrum fungeert als een gezamenlijk dienstencentrum voor alle zeven denominaties (Boeddhistisch, Hindoeïstisch, Humanistisch, Islamitisch, Joods, Katholiek en Protestants vormingsonderwijs).

De huidige directeur neemt per 1 maart afscheid en nu zoeken wij een nieuwe.

 

De functie

Wij zoeken een directeur (m/v/x) voor 0.8 fte. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, voert de dagelijkse leiding, adviseert het bestuur en is gezichtsbepalend voor de organisatie.

Behalve een goede directeur te zijn voor 135 vakmensen, krijg je de opdracht om:

 • het humanistisch onderwijs verder te professionaliseren door vorm en inhoud te geven aan de deskundigheidsbevordering,
 • nieuwe docenten te werven én
 • meer kinderen op meer scholen humanistisch vormingsonderwijs te laten volgen.

Daarvoor is het noodzakelijk om de financiële ruimte van HVO Primair te vergroten.

 

De persoon

Om een goed directeur te zijn voor 135 vakmensen, ben je een veelzijdig persoon die beschikt over de competenties:

 • geduld hebben én beslissingen willen nemen;
 • empathie hebben én kunnen inspireren;
 • integer zijn én acteren in complexe situaties;
 • innemend zijn én oplossingsgericht blijven handelen;
 • betrokken zijn bij de mensen én koersvast richting het gestelde doel gaan.

 

Wij zoeken een directeur

 • die goed kan communiceren;
 • strategisch kan denken;
 • kansen grijpt;
 • graag netwerkt;
 • kennis heeft van het werkveld;
 • een antenne heeft voor de jongste ontwikkelingen;
 • de humanistische waarden uitdraagt en
 • een academisch werk- en denkniveau heeft.

 

Wat wij bieden

Humanistisch vormingsonderwijs neemt een bijzondere positie in in het onderwijsveld. Daarvan de nieuwe directeur te worden impliceert een spannende combinatie aan te gaan van beheren, manoeuvreren én ondernemen. En wat dit laatste betreft: we willen graag groeien.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GVO en HVO, het salaris is conform de schalen voor directie. De standplaats is Utrecht.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website www.hvo.nl. Een uitgebreid functieprofiel is op aanvraag beschikbaar.

Kandidaten worden na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief uitgenodigd voor een eerste ronde gesprekken op vrijdag 10 februari met een delegatie uit het bestuur (de selectiecommissie) en een afvaardiging van het personeel (de adviescommissie). De geselecteerde kandidaten voeren voor de tweede ronde op 17 februari een opdracht uit. De bestuurscommissie maakt uiteindelijk een voordracht van maximaal twee kandidaten, die beiden kennis zullen maken met de Ondernemingsraad en de directeur, waarna het bestuur één zal kiezen voor benoeming.

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaten worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Stuur je sollicitatie en CV per e-mail vóór 3 februari 2023 aan hr@vormingsonderwijs.nl, ter attentie van de vice-voorzitter van het bestuur, mevrouw Hermien Bouwknegt. Via dit adres kun je ook voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Hermien Bouwknegt en voor vragen over de procedure met Sabria Achchibani, HR-adviseur van het Centrum voor Vormingsonderwijs.