Stichting PC GVO zoekt een GVO-docent voor lessen Leren Leven bij Aves in de Noordoostpolder

 

  • inschaling in LA schaal van het primair onderwijs
  • lesgroep: groep 3 t/m groep 8 op meerdere scholen
  • locatie: Noordoostpolder
  • Start, lesdagen en aanstellingsomvang: nog nader te bepalen.

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Deze GVO lessen zijn een onderdeel van lessen Leren Leven. Gegeven door docenten GVO die in dienst zijn van de stichting PC GVO (protestants centrum godsdienstig vormingsonderwijs). De docent GVO wordt aangestuurd door een regiobegeleider.

Leren Leven is een werkwijze voor openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit met de hele klas volgen. Vakleerkrachten van godsdienstig– en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) werken binnen thema’s samen met de groepsleerkrachten. De leerlingen maken binnen een thema kennis met verhalen uit de wereldgodsdiensten over dat thema. Ze onderzoeken bovendien allerlei levensbeschouwelijke en filosofische vragen rondom het thema.

Meer informatie: kijk hier verder: GVO-docent Noordoostpolder | GVO (pcgvo.nl)