Stichting PC GVO zoekt GVO-docenten voor regio Noord

 

  • aanstelling nog nader te bepalen;
  • inschaling in LA schaal van het primair onderwijs;
  • Groningen, Friesland, Drenthe, Kop van Overijssel en Flevoland muv Almere.

 

Doel van de functie

Het uitvoeren van het GVO onderwijs en het begeleiden van de leerlingen. De GVO-docent brengt leerlingen in contact met hoofdmomenten (Bijbelverhalen, feesten, rituelen en symbolen) van de joods-christelijke traditie als bijdrage aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging, met respect voor andere levensbeschouwingen.

Het leveren van een bijdrage aan onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling in het vakgebied Godsdienstige Vorming.

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De lessen GVO worden gegeven door docenten GVO die in dienst zijn van de stichting PC GVO (protestants centrum godsdienstig vormingsonderwijs). De docent GVO wordt aangestuurd door een regiobegeleider. Het GVO onderwijs wordt lokaal door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen ondersteund.