Doel van de functie is het uitvoeren van het Hindoe Vormingsonderwijs en het begeleiden van leerlingen. Het Hindoe Vormingsonderwijs is voor leerlingen op openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Als vakleerkracht help je de leerlingen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen om vanuit het Hindoeïstisch perspectief oog te hebben voor wat een levensovertuiging voor mensen kan betekenen en respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zijzelf.

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het openbaar basisonderwijs. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. Je geeft les aan leerlingen die zich voor vormingsonderwijs hebben opgegeven (via hun ouders). Meestal gaat het om een lesuur van 45 minuten per week per groep. De school is gastheer en niet verantwoordelijk voor de lessen die je geeft. De verantwoordelijkheid ligt bij stichting Hinvo. Veelal werk je op verschillende openbare basisscholen. Daarnaast werk je in teamverband samen met vakleerkrachten van andere levensbeschouwelijke organisaties die het vormingsonderwijs verzorgen.

Werkzaamheden

 • 1. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door o.a.:
  – het zelfstandig lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen;
  – het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
  – het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
  – het stimuleren en begeleiden van de persoonlijke vorming en levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen;
  – het bieden van rijke en speelse leeromgevingen, waarbinnen leerlingen kernwaarden van het Hindoeïsme kunnen ontdekken.
 • 2. Je levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door o.a.:
  – het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
  – het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen;
  – het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als levensbeschouwing, burgerschap, maatschappij, cultuur, natuur, gezondheid, milieu, actualiteit en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.
 • 3. Je neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten door:
  – het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen, intervisie, studiedagen en collegiale consultatie/visitatie;
  – het bestuderen van relevante vakliteratuur; theologisch, onderwijskundig, pedagogisch en didactisch.

Wat wij vragen

 • onderwijsbevoegdheid, verkregen door PABO en/of een diploma leraar Godsdienst en Levensbeschouwing;
 • de bereidheid tot het volgen van een aanvullende interne vakopleiding;
 • inzicht in de organisatie- en werkwijze en specifieke kenmerken van de openbare basisschool;
 • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van godsdienstonderwijs en levensbeschouwing;
 • een open geloofsovertuiging, geworteld in de Hindoetraditie;
 • inlevingsvermogen, sociale vaardigheden en inzet tot coöperatieve samenwerking met het schoolteam;
 • communicatieve vaardigheid om het Hindoe Vormingsonderwijs met kracht te vertegenwoordigen en dit inzichtelijk en betekenisvol te maken voor het schoolteam, ouders en leerlingen;
 • flexibele instelling.

Wat wij bieden

 • Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden.
 • Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat.
 • Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector-brede cao (voor GVO en HVO).
 • De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen.
 • De functie is ingedeeld in de LA-schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Vragen over de vacature

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: Jannette Beenhakker, regiobegeleider.
E-mail: j.beenhakker@vormingsonderwijs.nl
Telefoonnummer: 06-10873019.