Katholiek Vormingsonderwijs (KVO) en Protestants Vormingsonderwijs (PVO) zoeken een vakleerkracht Christelijk Vormingsonderwijs in Dordrecht

 • 6 lessen per week à 45 minuten
 • op SBO Kiem in Dordrecht
 • aan leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs
 • in midden- en bovenbouw
 • op dinsdag
 • voor 0,1998 fte

De functie

Als vakleerkracht Christelijk Vormingsonderwijs binnen het Speciaal Basisonderwijs geef je les aan kleine groepen en begeleid je leerlingen in hun levensbeschouwelijk ontwikkeling.

Je brengt de leerlingen in contact met de verhalen, de feesten, de rituelen en symbolen uit de Rooms-Katholieke en Protestantse traditie en je laat de leerlingen de waarde ervan onderzoeken en ontdekken voor hun eigen leven. Dit alles vanuit respect voor verschillende sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden.

In je lessen creëer je een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je stimuleert de sociale vaardigheden vanuit een open houding ten aanzien van diversiteit.

 

 

Context

Het Christelijk Vormingsonderwijs wordt lokaal ondersteund door de Stichting IKOS Dordrecht (www.ikosdordrecht.nl). Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse Protestantse gemeenten en de Rooms-Katholieke parochie in Dordrecht.

In Dordrecht verzorgen de vakdocenten Vormingsonderwijs zowel vanuit de Rooms-Katholieke, als de Protestantse traditie het onderwijs.

De docenten Vormingsonderwijs zijn in dienst van de stichting die aansluit bij hun persoonlijke levensovertuiging. Er wordt samengewerkt binnen het Centrum voor Vormingsonderwijs (www.vormingsonderwijs.nl).

De vakleerkracht wordt aangestuurd door een regiobegeleider (KVO of PVO).

Wat wij vragen

 • een warm hart voor kinderen in het Speciaal Basisonderwijs!;
 • een lesbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding (of in opleiding hiervoor);
 • een open christelijke geloofsovertuiging met kennis van zowel de Rooms-Katholieke, als de Protestantse traditie;
 • de bereidheid tot het volgen van de interne opleiding en deel te nemen aan activiteiten ten behoeve van de professionalisering;
 • verbondenheid met een Rooms-Katholieke parochie of een Protestantse Kerk;
 • een open houding naar en bereidheid tot samenwerking met de andere denominaties binnen de sector voor Vormingsonderwijs.

Wat bieden wij

Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat. Arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector brede CAO voor GVO en HVO. De aanstelling is bepaald t/m 31-07-2022, met de intentie tot verlenging. De functie is ingedeeld in de LA- schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Liesbeth van Gool, regiobegeleider KVO (06-22225208, l.vangool@katholiekvormingsonderwijs.nl) of met Marjon Jongsma, regiobegeleider PVO (06-46178552, m.jongsma@pcgvo.nl).

Reageren

U kunt uw schriftelijke motivatie met CV tot en met maandag 25 oktober 2021 mailen naar m.jongsma@pcgvo.nl met als onderwerp ‘sollicitatie Dordrecht’.

 • De briefselectie vindt plaats in week 43.
 • De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 1 november 2021 in Dordrecht.
 • Een eventuele tweede gespreksronde vóór dinsdag 9 november 2021.
 • Mogelijke proeflessen vinden plaats op dinsdag 9 november 2021 op SBO Kiem in Dordrecht.