Context organisatie

De werkzaamheden worden verricht voor de Stichting Rooms-katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK GVO). Deze stichting heeft ongeveer 20 docenten, 2 regiobegeleiders, een bestuurssecretaris en een secretaresse part time in dienst.

De stichting is vertegenwoordigd in het Centrum voor Vormingsonderwijs waarin 6 organisaties samenwerken, die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aanbieden op openbare basisscholen in Nederland. We onderscheiden daarbij boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, rooms-katholiek en protestants vormingsonderwijs. Deze organisaties werken samen aan een professioneel en eigentijds aanbod. Het Centrum voor Vormingsonderwijs verzorgt de gemeenschappelijke taken en is gevestigd in Utrecht.

Leerlingen op openbare scholen hebben recht op godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. Ouders kunnen bij de school aanmelden dat ze hun kind willen laten deelnemen aan het vormingsonderwijs dat door een van de zes denominaties verzorgd wordt.

Context functie

De initiële scholing en de nascholing van docenten is een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de werkgevers binnen het Centrum voor Vormingsonderwijs. De initiële opleiding bestaat uit twee componenten. Een voor alle nieuwe docenten Vormingsonderwijs gezamenlijke opleidingsmodule en een per werkgever vormgegeven denominatieve opleidingsmodule. Verder worden de zittende docenten verdiepende nascholingsmogelijkheden geboden.

Taken medewerker Opleiding en Nascholing RK GVO

De opleidingsmedewerker RK GVO is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van een adequate en gestructureerde opleiding voor de nieuwe medewerkers van het RK GVO. Daarbij participeert zij/hij ook in de werkgroep die de gezamenlijke opleidingsmodule van het Centrum voor Vormingsonderwijs vormgeeft. Daarnaast draagt zij/hij in samenwerking met de regiobegeleiders zorg voor het (doen) aanbieden van een nascholingsaanbod dat aansluit op de actualiteit én op de behoefte van de docenten.

De uitvoering van scholingen zal veelal via een derde partij verlopen als bijvoorbeeld het Centrum voor Levensbeschouwing of theologische instellingen. Voor de opleiding van vakleerkrachten van het katholiek vormingsonderwijs die wel over de vereiste didactische en pedagogische bekwaamheden beschikken, maar vakinhoudelijk scholing behoeven zal de opleidingsmedewerker RK GVO faciliteren dat gebruik gemaakt worden van modules die door theologische instellingen en andere aanbieders van scholingen verzorgd worden. De opleidingsmedewerker RK GVO zal toezien op de borging van de kwaliteit van de geboden opleiding.

Kader en  verantwoordelijkheden

Kader:

de onderwijs wet- en regelgeving, landelijk beleid Centrum voor Vormingsonderwijs, landelijk beleid van RK GVO.

Verantwoording:

aan het bestuur van het RK GVO.

Functie eisen

  • minimaal HBO-diploma dan wel aangetoond HBO+ werk- en denkniveau 
  • vakinhoudelijke kennis van het rooms-katholiek geloof en onderwijskundige/didactische kennis
  • inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen 
  • kennis van het openbaar basisonderwijs
  • onderschrijft de rooms-katholieke godsdienstige uitgangspunten
  • is een gelovig en kerkelijk betrokken mens 
  • invoelingsvermogen, goede sociale en communicatieve vaardigheden

Zie verder:

Arbeidsvoorwaarden

  • inschaling: CAO PO, schaal OOP – 10 (€2.319,- tot €3.864,-);
  • Overige arbeidsvoorwaarden conform de cao voor GVO en HVO, hierbij zo veel mogelijk aansluitend bij de functie van regiobegeleider als beschreven in deze cao;
  • Contractvorm: jaarcontract, met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd.

Informatie

Informatie kan ingewonnen bij dhr. W.H. van den Dool (bestuur RK GVO) per e-mail (vandendool@aartsbisdom.nl) of telefonisch (030-2361570, maandag tot donderdag).

Reageren

Sollicitatie met CV insturen vóór 1 oktober 2019 per e-mail naar rkgvo@gvoenhvo.nl. De sollicitatiegesprekken zullen op 16 oktober 2019 plaatsvinden.