• aanstelling van 0,3000 wtf
  • inschaling in LA schaal van het primair onderwijs
  • lesdag: maandagmorgen en de hele dinsdag
  • lesgroep:  groep 3 t/m  groep 8 op meerdere scholen
  • locatie: Noordoostpolder
  • Start per 1 januari 2022 of later in overleg.
  • Meer informatie lees je hier.