Ons onderwijs:

  • draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen;
  • biedt oefening in het kritisch en onafhankelijk leren denken;
  • vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies;
  • helpt leerlingen samen te leven met anderen;
  • versterkt het open karakter van uw school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden. 

Onze vakdocenten:

  • leveren een eigen bijdrage aan het welzijn van de kinderen;
  • brengen aanvullende expertise in uw school binnen;
  • beschikken over een specifieke opleiding op het gebied van vormingsonderwijs op de openbare basisschool en voldoen aan de eisen die de Wet BIO stelt;
  • worden professioneel begeleid door een regiobegeleider, die voor scholen aanspreekpunt is.
Vormingsonderwijs zien wij als een waardevolle aanvulling op onze eigen lessen.

Geen kosten voor uw school of ouders

Aan de inzet van vakdocenten vormingsonderwijs zijn geen kosten verbonden voor de school of voor de ouders. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs.

schoolfolder

Schoolfolders en folders voor ouders bestellen

In de schoolfolder leest u wat vormingsonderwijs kan betekenen voor uw school. Maar er zijn ook speciale folders voor ouders. Die kunt u meegeven bij brief voor de inventarisatie. U kunt voor uw school de schoolfolder en ouderfolder over vormingsonderwijs hier bestellen.

Kennismaking

Wilt u meer informatie ontvangen? Behoefte aan een aanbod op maat? Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek of om een proefles te geven.