Arti Brahmatewari werkte een tijdje op een internationale school in Qatar. Terug in Nederland werd ze gevraagd om lessen te ontwikkelen voor Vormingsonderwijs. ‘Ik kende dit onderwijs helemaal niet, maar toen ik ermee bezig ging, werd ik erdoor gegrepen.’ 

vakleerkracht Arti Hivo

Van lessen ontwikkelen kwam het al snel tot lesgeven, en daarna startte Arti met de aanvullende opleiding voor vormingsonderwijs. ‘Hoewel het hindoeïsme me met de paplepel is ingegoten, stelde ik eigenlijk nooit waarom-vragen. In de opleiding werd ik helemaal door mijn nieuwsgierigheid gegrepen. Ik vond het zo ontzettend leuk om samen met andere denominaties na te denken over wie je bent en wat je gevormd heeft.’ 

 Argwaan of nieuwsgierigheid 

Dat er op het openbaar onderwijs aandacht is voor levensbeschouwingen, vindt Arti heel belangrijk. ‘We leven in dit land met zoveel verschillende culturen bij elkaar. Bij de één wekt dat argwaan, bij de ander juist nieuwsgierigheid. Wat ik probeer te doen in mijn lessen is om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met andere culturen, gebruiken en gewoontes, zodat ze snappen waarom mensen zich op een bepaalde manier kleden, of bepaalde feesten vieren. Want pas als je je kunt verplaatsen in een ander, ontstaat er ruimte voor respect en gelijkwaardigheid.’

We leven in dit land met zoveel verschillende culturen bij elkaar. Bij de één wekt dat argwaan, bij de ander juist nieuwsgierigheid Arti Brahmatewari

Ervaringsdeskundig 

Arti geeft les over het hindoeïsme, maar verbindt dit graag aan actuele thema’s, zoals Black Lives Matter. ‘Hindoeïsme is voor veel leerlingen een ver-van-mijn-bed-show. Ze zijn ook vaak verbaasd als ik voor het eerst kom, want ik draag geen sari en heb ook geen rode stip op mijn voorhoofd. Maar door het geloof te koppelen aan dingen die nu spelen in de wereld, gaat het voor ze leven. En daarbij ben ik ervaringsdeskundige: ik gebruik voorbeelden uit mijn eigen leven en neem mijn eigen foto’s en beeldmateriaal mee. Ik geef niet alleen informatie, maar kan een stukje gevoel en passie overbrengen. Dat merken de kinderen.’ 

 Licht 

Arti geeft ook vormingslessen samen met vakleerkrachten van andere levensbeschouwingen. ‘We ontwikkelen het curriculum dan samen rondom een thema, zoals licht. In dat thema kun je heel veel kwijt, denk maar aan het christelijke kerstfeest, de lampionnen van Sint Maarten en ook het hindoeïstische Divali-feest. Ik hang dan bijvoorbeeld kerstlichtjes op in de klas en vraag: “Wat voor gevoel krijg je hierbij?” Dan zeggen ze gezelligheid, en dat kan ik dan weer koppelen aan vrede. Veel kinderen hebben geen religieuze achtergrond, daarom vertel ik ze ook dat licht niet alleen iets te maken met religie, maar dat licht uit jezelf komt.’ 

Flamingo 

Ook populair in de les van Arti zijn de concentratieoefeningen, door middel van yoga. ‘Soms mag iemand in de klas een houding verzinnen. Die zegt dan bijvoorbeeld: “Ga maar als een flamingo staan.” De leerlingen vragen me weleens: “Hoe bidden hindoes?” Nou, dit soort concentratieoefeningen zijn daar een voorbeeld van. Ik vraag de kinderen vervolgens ook: “Wat doe jij om tot rust te komen?” Sommige kinderen lezen een boek, of gaan gamen.’ Context geven, samen oefenen, ruimte scheppen voor elkaar en elkaars verschillen, dat is waar het voor Arti bij vormingsonderwijs om draait. ‘Het is geen les, maar een ontwikkeling die je doormaakt.’