Lesinhoud

De verhalen helpen leerlingen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde, vriendschap of natuur. De leerlingen ontdekken: ook ik hoor erbij.  Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek. Vaak maakt de vakdocent gebruik van kunst, muziek, spel, beweging of drama.

Uit de praktijk

Leander Schaddelee, vakleerkracht vormingsonderwijs (PC GVO) vertelt: ‘Er zijn zoveel kinderen die niets meer weten over geloof of religies, terwijl we in een multiculturele samenleving leven. Juist daarom zijn ontmoeting en verbinding zo belangrijk en daar kun je aan bijdragen via vormingsonderwijs.’ Lees het interview via onderstaande link.

 

De lessen helpen de leerlingen:

  • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • vertrouwd te raken met de Bijbelse traditie;
  • uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;
  • als wereldburger respect te hebben met andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
Meer informatie