De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbelse en spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld.

 

Lesinhoud

Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen, zoals rollenspel, kringgesprek en creatieve opdrachten inspireert de vakdocent de leerling om een eigen levensvisie te ontwikkelen. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.

De lessen helpen de leerlingen:

  • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • vertrouwd te raken met de Bijbelse traditie;
  • uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;
  • als wereldburger respect te hebben met andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
Meer informatie