Lesinhoud

De verhalen helpen leerlingen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde, vriendschap of natuur. De leerlingen ontdekken: ook ik hoor erbij.┬á Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek. Vaak maakt de vakdocent gebruik van kunst, muziek, spel, beweging of drama.

 

De lessen helpen de leerlingen:

  • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • vertrouwd te raken met de Bijbelse traditie;
  • uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;
  • als wereldburger respect te hebben met andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
Meer informatie