Kinderen hebben een natuurlijk verlangen om iets te onderzoeken en te ontdekken. Boeddhistisch vormingsonderwijs sluit daarop aan. Door uitwisseling van ervaringen en ideeën onderzoeken kinderen wat de verhalen en wijsheden van de Boeddha voor hen kunnen betekenen. Onder het motto: neem niets voor waar aan, maar onderzoek zelf wat helpend en niet-helpend is. En dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander.

 

Lesinhoud

Vanuit verschillende boeddhistische tradities geven we vorm en inhoud aan de lessen, toegesneden op de leeftijd van de leerlingen. In de lessen gebruiken we gevarieerde werkvormen, zoals verhalen, aandachtsoefeningen, spel en creatieve opdrachten. Door uitwisseling van ervaringen en ideeën onderzoeken en leren de kinderen wat lessen van de Boeddha voor hen kunnen betekenen.

Ontwikkelen van aandacht:

  • oefenen met het richten van de aandacht;
  • jezelf beter leren kennen; je gedrag en je gedachten;
  • ontwikkelen van zorgzame aandacht voor je omgeving.
Vormingsles

Ontwikkelen van verstilling:

  • leren om niet op alle prikkels te hoeven reageren;
  • het oefenen van tevredenheid met dat wat er is in je leven en daarmee een veilige basis in jezelf vinden;
  • leren zien van de positieve invloed van jouw verstilling op je omgeving.

Ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid:

  • ontwikkelen van vriendelijkheid voor jezelf en anderen, jezelf en anderen leren waarderen;
  • stimuleren van het besef dat je onlosmakelijk verbonden bent met anderen;
  • onderzoeken wat jij kunt bijdragen aan het welzijn van de mensen en dieren om je heen.
Meer informatie