Uniek recht en keuzemogelijkheid

Uw kind kan onder schooltijd vormingsonderwijs ontvangen. Dat is een uniek recht, vastgelegd in de wet (Artikel 50 Wet op het primair onderwijs en Artikel 51 Wet op het primair onderwijs). Het is speciaal bedoeld voor ouders met kinderen op openbare basisscholen of op samenwerkingsscholen. Het volgen van vormingsonderwijs is een vrijwillige keuze van u als ouder.

Ons aanbod:

  • vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants)
  • vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen. Het aanbieden van deze lessenseries vereist maatwerk

Wat wij uw kind bieden

  • een vakleerkracht, speciaal opgeleid op het gebied van vormingsonderwijs
  • een lesuur per week volle aandacht voor levensvragen
  • met ruimte voor eigen inbreng en dialoog
  • uw kind raakt vertrouwd met verhalen uit de levensbeschouwelijke traditie
  • en ontwikkelt een eigen kijk op het leven
  • en leert respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen

Vormingsles

Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen krijgt uw kind woorden, beelden en verhalen aangereikt om levensvragen te onderzoeken. Zo inspireert de vakleerkracht uw kind om een eigen levensvisie en identiteit te ontwikkelen. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.

Vormingsonderwijs aanvragen
Ik ben altijd verrast als ik dan zie hoe kinderen uit hun schulp zijn gekropen door de vormingslessen. Hanna ten Zijthoff, vakleerkracht vormingsonderwijs (HVO) Lees het interview met Hanna ten Zijthoff

Praten met je kind over wezenlijke thema’s

Elke ouder staat wel eens voor de uitdaging om met een kind in gesprek te gaan over wezenlijke, spannende thema’s. Aanleiding hiervoor kan nieuws zijn uit de media (zoals het coronavirus, of een terroristische aanslag). Of nieuws van dichterbij (het overlijden van een opa of oma, of positief: de komst van een broertje of zusje). Betekenisvolle gesprekken kunnen dus zomaar op uw pad komen.

Om u hierbij te helpen, hebben we vanuit onze ervaring en praktijk een handreiking geschreven.

De vormingslessen vond ik fijn en daardoor kreeg ik ook in de klas zelfvertrouwen. Kiki, 11 jaar