Lesinhoud

De lesinhoud is gebaseerd op de volgende leerlijnen:

  • wie ben ik, wie is God, wat is mijn relatie met Hem (de fase van het begrijpen);
  • hoe pas ik dat toe in mijn dagelijkse leven (de fase van ‘het leven’ van wat je begrijpt);
  • welk einddoel wil ik bereiken (realiseren van het einddoel).

Met verschillende werkvormen gaan de leerlingen aan de slag met de lesinhoud. Dit gebeurt onder andere door de meer filosofische kant van het Hindoeïsme uit te werken (de filosofie, stromingen, cultuur, goden, rituelen, etc.). En ook door stil te staan bij kernthema’s uit de geschriften en de kernwaarden als vriendschap, liefde, verdraagzaamheid, respect en dankbaarheid. Daarnaast is ook yoga een praktisch instrument om de identiteit van de leerlingen te versterken. Leerlingen raken hierdoor veel meer in balans.

De vakleerkrachten werken op een inspirerende en enthousiaste manier, waardoor de leerlingen veel plezier ervaren in de lessen, in zichzelf en in het samenwerken/samenleven met anderen.

vormingsonderwijs

Interesse?

Spreekt dit onderwijs je aan en wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Uit de praktijk

Leer hieronder het verhaal van Arti Brahmatewari, vakleerkracht hindoeïstisch vormingsonderwijs. Dat er op het openbaar onderwijs aandacht is voor levensbeschouwingen, vindt Arti heel belangrijk. ‘We leven in dit land met zoveel verschillende culturen bij elkaar. Bij de één wekt dat argwaan, bij de ander juist nieuwsgierigheid.’