Lesinhoud

Tijdens de lessen worden de belangrijkste waarden van het Hindoeïsme aangereikt. Daarbij gaat het om: geweldloosheid, verdraagzaamheid, liefde voor mens, dier en de schepping, respect, discipline, reinheid, rechtvaardigheid, spiritualiteit, spaarzaamheid, vriendelijkheid, discipline, assertiviteit en kunst.

De leerlingen leren over:

  • de vele hindoe-goden(isvara’s);
  • identiteit, verschil tussen lichaam en ziel (deha en atma);
  • de hindoe visies ten aanzien van de wereld (prakrti);
  • regels en bepalingen ten aanzien van handelingen (karma);
  • de tijdsfactor (kala).
vormingsonderwijs

De onderliggende onderwijsfilosofie is

‘Ahimsa Karmo Dharma: geweldloosheid is mijn fundamentele waarde’.

Twee gouden regels:

  • Alles wat vijandig is voor jou (waar je zelf afkerig van bent) mag niet worden toegepast bij een ander.
  • Er is geen hogere deugd dan oog hebben voor het welzijn van een ander en geen groter vergrijp dan het kwellen van een ander.