Het hindoeïstisch vormingsonderwijs laat leerlingen kennismaken met de hindoe-goden, gebruiken en culturele achtergronden om zodoende meer inzicht en begrip te krijgen voor de wereld en voor elkaar.

Lesinhoud

Tijdens de lessen worden de belangrijkste waarden van het Hindoeïsme aangereikt. Daarbij gaat het om: geweldloosheid, verdraagzaamheid, liefde voor mens, dier en de schepping, respect, discipline, reinheid, rechtvaardigheid, spiritualiteit, spaarzaamheid, vriendelijkheid, discipline, assertiviteit en kunst.

De leerlingen leren over:

  • de vele hindoe-goden(isvara’s);
  • identiteit, verschil tussen lichaam en ziel (deha en atma);
  • de hindoe visie’s ten aanzien van de wereld (prakrti);
  • regels en bepalingen ten aanzien van handelingen (karma);
  • de tijdsfactor (kala).
vormingsonderwijs

De onderliggende onderwijsfilosofie is

‘Ahimsa Karmo Dharma: geweldloosheid is mijn fundamentele waarde’.

Twee gouden regels:

  • Alles wat vijandig is voor jou (waar je zelf afkerig van bent) mag niet worden toegepast bij een ander.
  • Er is geen hogere deugd dan oog hebben voor het welzijn van een andere en geen groter vergrijp dan het kwellen van een ander.
Meer informatie