Wie is wijs? Die van ieder mens leert (EEZEHOE CHACHAM? HALOMEED MIKOL ADAM)
JVO

Lesinhoud

Vakleerkrachten Joods Vormingsonderwijs werken samen met hun collega’s van de overige denominaties. Denk bijvoorbeeld aan een lessenserie rondom een gezamenlijk gekozen thema. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in de overeenkomsten en de verschillen tussen levensbeschouwingen in Nederland, en zien zij voor zich hoe de docenten van diverse achtergronden met respect en begrip voor elkaar samenwerken. Bij het ontwikkelen van leerlijnen en lesmateriaal werkt JVO nauw samen met Isrago, joods levensbeschouwelijk onderwijs in Vlaanderen.

Uit de praktijk

Vakleerkracht joods vormingsonderwijs (JVO) Leila en voormalig directeur Henny vertellen over joods vormingsonderwijs: ‘Ik denk dat vormingsonderwijs onontbeerlijk is in onze huidige maatschappij – waarin je hoe dan ook te maken krijgt met mensen die niet hetzelfde denken, handelen of geloven als jij.’ Lees het interview via onderstaande link.

 

Interview over Joods vormingsonderwijs