Teksten voor schoolgids

Er zijn twee teksten beschikbaar om te downloaden. Een voor scholen die vormingsonderwijs al aanbieden en een voor scholen die nog geen vormingsonderwijs aanbieden.

Voorbeeld:

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat dit vormingsonderwijs op de openbare basisschool wordt gegeven als ouders daarom vragen.

Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor:

  • vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants);
  • vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen.

Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Download tekst voor de schoolgids