Bij lessen katholiek vormingsonderwijs ontdekken de leerlingen de rijkdom van de katholieke traditie. Het kerkelijk jaar staat bol van de feesten met hun verhalen en rituelen. De leerlingen worden uitgenodigd om deze te ontdekken en mee te nemen hun eigen leven in.

Lesinhoud

Jezus Christus is onze belangrijkste inspiratiebron. Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn de grote feesten die over Hem vertellen. Samen met de leerlingen gaat de docent het jaar rond. Samen maken zij bijvoorbeeld een kerststal of een paaskaars. Ook gaan er klassen op excursie naar een katholieke kerk.

Rituelen

Voor katholieken zijn de dagelijkse rituelen heel belangrijk, zoals een kaarsje aansteken.

  • Het helpt je om even stil te staan in het leven.
  • De leerlingen denken op deze manier aan de mensen om hen heen en waarom zij belangrijk voor hen zijn.
  • Ze leren zich te verplaatsen in een ander.
  • En omdat je dit samen doet ervaar je verbondenheid met de hele klas.
Meer informatie