Respect voor anderen

Onze vakleerkrachten leggen het accent op een levensbeschouwelijke traditie waarin ze zelf thuis zijn, maar hebben een open houding naar andere tradities. De vakleerkrachten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen.

Pluriforme samenleving

In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving.

‘Er zijn zoveel kinderen die niets meer weten over religies, terwijl we in een multiculturele samenleving leven. Vormingsonderwijs draagt bij aan ontmoeting en verbinding. Leander Schaddelee, vakleerkracht protestants vormingsonderwijs Lees het interview met Leander Schaddelee

Ons aanbod

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen.

Ouders kunnen kiezen voor:

  • vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants)
  • vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen. Het aanbieden van deze lessenseries vereist maatwerk

(Vormingsonderwijs is mogelijk onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van vakleerkrachten)