Een eigen kijk op het leven

Het doel van ons vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit en dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving. Dat zij personen worden die nadenken en met anderen kunnen samenleven.  Met (bron)verhalen, vaardigheden en ideeën die ze tijdens onze lessen opdoen staan de leerlingen steviger in hun schoenen. Ze leren om hun eigen afwegingen te maken en hun eigen mening te formuleren. De vakdocent inspireert de leerlingen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

Respect voor anderen

Onze vakdocenten leggen het accent op een levensbeschouwelijke traditie, waarin ze zelf thuis zijn. Maar ze hebben een open houding naar andere tradities. De docenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving.

Keuzemogelijkheid

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Er is keuze tussen boeddhistisch, humanistisch, hindoeïstisch, islamitisch, katholiek en  protestants vormingsonderwijs.

Wettelijk kader

Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs in artikel 50, 51 en 184b. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van ouders.