Competenties

Voor vakleerkrachten vormingsonderwijs is het document ‘Competente vakdocenten vormingsonderwijs voor de openbare basisschool’ opgesteld. De competenties zijn verdeeld in:

  • algemene competenties voor alle vakleerkrachten vormingsonderwijs;
  • een aanvulling met specifieke vakinhoudelijke competenties van de verschillende levensbeschouwingen.
vormingsles

Opleiding

Er is een interne opleiding voor vakleerkrachten vormingsonderwijs. De opleiding richt zich in de eerste plaats op nieuwe vakleerkrachten. Het omvat een gemeenschappelijk deel en een deel gericht op de specifieke levensbeschouwing. In het gemeenschappelijk opleidingsdeel maakt de student kennis met de eigen aard van het godsdienstig en/of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Hij/zij leert zich bewegen in de specifieke werkcontext de vakleerkrachten vormingsonderwijs.

Marleen Witteveen is coördinator van de interne opleiding. Over de nascholing zegt ze: ‘De nadruk in vormingsonderwijs ligt op de vorming, op dialoog en vragen stellen.’ Lees het hele gesprek met haar via onderstaande link.

Interview Marleen Witteveen

Nascholing

Er is een uitgebreid aanbod voor na- en bijscholing. Ook vindt er regelmatig een sectordag plaats met alle organisaties die samen verantwoordelijk zijn voor het vormingsonderwijs.