Lesinhoud

In het lesmateriaal voor islamitisch vormingsonderwijs vormen acht islamitische basiswaarden de kern:

  • hulpvaardigheid;
  • gastvrijheid;
  • individuele verantwoordelijkheid;
  • nederigheid, leergierigheid;
  • respect;
  • vergevingsgezindheid;
  • het nakomen van beloftes.

Met behulp van dit lesmateriaal krijgen de kinderen onderwijs van vakdocenten over de islamitische geloofsleer (aqieda), de geloofspraktijk (ibada) en ethiek (achlaaq).

meer informatie

Uit de praktijk

Vakleerkracht vormingsonderwijs (IVO) Nezahat Köse geeft al 25 jaar vormingslessen: ‘Ik herken me in de vragen die leerlingen hebben.’ Lees hieronder het interview.