Lesinhoud

In het lesmateriaal voor islamitisch vormingsonderwijs vormen acht islamitische basiswaarden de kern:

  • hulpvaardigheid;
  • gastvrijheid;
  • individuele verantwoordelijkheid;
  • nederigheid, leergierigheid;
  • respect;
  • vergevingsgezindheid;
  • het nakomen van beloftes.

Met behulp van dit lesmateriaal krijgen de kinderen onderwijs van vakdocenten over de islamitische geloofsleer (aqieda), de geloofspraktijk (ibada) en ethiek (achlaaq).

meer informatie