Bij de lessen islamitisch vormingsonderwijs maken de leerlingen kennis met de basisbeginselen van de islam en belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals de feesten. De leerlingen leren om zelfstandig te denken, open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en andersgelovigen.

 

Lesinhoud

In het lesmateriaal voor islamitisch vormingsonderwijs vormen acht islamitische basiswaarden de kern:

  • hulpvaardigheid;
  • gastvrijheid;
  • individuele verantwoordelijkheid;
  • nederigheid, leergierigheid;
  • respect;
  • vergevingsgezindheid;
  • het nakomen van beloftes.

Met behulp van dit lesmateriaal krijgen de kinderen onderwijs van vakdocenten over de islamitische geloofsleer (aqieda), de geloofspraktijk (ibada) en ethiek (achlaaq).

meer informatie