Ons onderwijs:

  • draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen
  • biedt oefening in het kritisch en onafhankelijk leren denken
  • vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies
  • helpt leerlingen samen te leven met anderen
  • versterkt het open karakter van uw school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden 

Onze vakleerkrachten:

  • leveren een eigen bijdrage aan het welzijn van de kinderen
  • brengen aanvullende expertise in uw school binnen
  • beschikken over een specifieke opleiding op het gebied van vormingsonderwijs op de openbare basisschool en voldoen aan de eisen die de Wet BIO stelt
  • worden professioneel begeleid door een regiobegeleider, die voor scholen aanspreekpunt is
Met vormingsonderwijs bied je meerwaarde aan je onderwijs. De vakleerkrachten voegen echt iets toe. Nicolette van der Weide, Clusterdirecteur openbaar onderwijs Molenlanden Lees het interview met Nicolette van der Weide

Geen kosten voor uw school of ouders

Aan de inzet van vakleerkrachten vormingsonderwijs zijn geen kosten verbonden voor de school of voor de ouders. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs.

Rol van (G)MR

De school heeft sinds het schooljaar 2019-2020 een wettelijke informatieverplichting. Elk jaar dienen de ouders via de schoolgids op de hoogte te worden gebracht van vormingsonderwijs op de scholen. De school heeft instemming van de (G)MR nodig als het gaat om informatie in de schoolgids over het aanbod van vormingsonderwijs.

Voor de (G)MR is een speciale folder beschikbaar. U kunt de folder bestellen of hier downloaden.

schoolfolder

Folders voor school en ouders

In de schoolfolder leest u wat vormingsonderwijs kan betekenen voor uw school. Maar er zijn ook speciale folders voor ouders. Die kunt u meegeven bij de brief voor de inventarisatie.

Bestel hier kosteloos de folders

Kennismaking

Wilt u graag meer informatie ontvangen? Of heeft u behoefte aan een aanbod op maat? Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek of om een proefles te geven.