Kinderen zijn heel vrij en open om te zeggen wat ze heel belangrijk vinden in hun leven.

Lesinhoud

Het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs is voor leerlingen op openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Als vakdocent help je de leerlingen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat een levensovertuiging voor mensen kan betekenen en respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zijzelf.

 

De lespraktijk

Je geeft les aan leerlingen die zich voor vormingsonderwijs hebben opgegeven (via hun ouders). Meestal gaat het om een lesuur van 45 minuten per week per groep. De school is gastheer en niet verantwoordelijk voor de lessen die je geeft. De verantwoordelijkheid ligt bij jouw werkgever. Veelal werk je op verschillende openbare basisscholen. Vakleerkrachten vormingsonderwijs zijn verbonden aan een van de zeven levensbeschouwelijke organisaties die het vormingsonderwijs verzorgen:

 • Boeddhistisch vormingsonderwijs
 • Hindoeïstisch vormingsonderwijs
 • Humanistisch vormingsonderwijs
 • Islamitisch vormingsonderwijs
 • Joods vormingsonderwijs
 • Katholiek vormingsonderwijs
 • Protestants vormingsonderwijs

Van vakleerkrachten vragen wij: 

 • een bevoegdheid om onderwijs te geven. Dat kan een PABO-diploma zijn of een diploma leraar godsdienst of leraar HVO/Levensbeschouwing. Daarnaast stellen de diverse werkgevers eigen benoembaarheidseisen.
 • blijvend te werken aan de competenties van vormingsonderwijs. Voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs zijn algemene competenties geformuleerd. Daarnaast gelden per werkgever enkele bijzondere competenties.
 • de aanvullende competenties voor Boeddhistisch Vormingsonderwijs vindt u hier.

Vakleerkrachten bieden wij:

 • een uitdagende baan die gehonoreerd wordt volgens de CAO voor GVO en HVO. De salarissen zijn gekoppeld aan die van de groepsleerkracht in het primair onderwijs; 
 • mogelijkheden voor professionalisering en is er een uitgebreid aanbod voor na- en bijscholing;
 • mogelijkheden om parttime te werken. Het combineren van een rol als groepsleerkracht en als vakdocent vormingsonderwijs is mogelijk. We streven naar een dienstverband van minimaal 6 lesuren per week. 

Arbeidsvoorwaarden

Voor de vakleerkrachten vormingsonderwijs is een eigen CAO afgesloten, de CAO GVO en HVO. Deze CAO legt de afspraken vast die gelden voor de medewerkers in dienst bij de werkgevers die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs verzorgen. Op 23 maart 2015 is een tussentijds aangepaste versie van de CAO GVO en HVO verschenen. Voor vragen kunt u terecht bij info@vormingsonderwijs.nl tel. 030-7604800 of bij de betrokken vakbonden.

Kennismaken met ons vak

Wil je meer weten of kennismaken met ons vak? Daarvoor bieden wij graag gelegenheid:

 • je kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek;
 • je kunt een dagje meelopen met een vakleerkracht;
 • je kunt deelnemen aan de sectordag die we voor onze vakleerkrachten organiseren.