Kinderen zijn heel vrij en open om te zeggen wat ze belangrijk vinden in hun leven.

Lesinhoud

Vormingsonderwijs is voor leerlingen op openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Als vakleerkracht help je de leerlingen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Daarnaast leer je ze om oog te hebben voor wat een levensovertuiging voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zijzelf.

 

De lespraktijk

Je geeft les aan leerlingen die zich voor vormingsonderwijs hebben opgegeven (via hun ouders). Meestal gaat het om een lesuur van 45 minuten per week per groep. De school is gastheer en niet verantwoordelijk voor de lessen die je geeft. De verantwoordelijkheid ligt bij jouw werkgever. Veelal werk je op verschillende openbare basisscholen. Vakleerkrachten vormingsonderwijs zijn verbonden aan een van de zeven levensbeschouwelijke organisaties die het vormingsonderwijs verzorgen:

Ik wil de kinderen graag laten nadenken over hoe ze in het leven staan, en hoe ze met elkaar omgaan. Karin Pronk, vakleerkracht boeddhistisch vormingsonderwijs Lees het interview met Karin Pronk

Van vakleerkrachten vragen wij: 

  • een bevoegdheid om onderwijs te geven. Dat kan een PABO-diploma zijn of een diploma leraar godsdienst of leraar HVO/Levensbeschouwing. Daarnaast stellen de diverse werkgevers eigen benoembaarheidseisen
  • blijvend te werken aan de competenties van vormingsonderwijs. Voor godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs zijn algemene competenties geformuleerd. Daarnaast gelden per werkgever enkele bijzondere competenties

Vakleerkrachten bieden wij:

  • een uitdagende baan die gehonoreerd wordt volgens de CAO voor GVO en HVO. 
  • mogelijkheden voor professionalisering;  er is een uitgebreid aanbod voor na- en bijscholing
  • mogelijkheden om parttime te werken. Het combineren van een rol als groepsleerkracht en als vakdocent vormingsonderwijs is mogelijk. We streven naar een dienstverband van minimaal 6 lesuren per week

Arbeidsvoorwaarden

Voor de vakleerkrachten vormingsonderwijs is een eigen CAO afgesloten, de CAO GVO en HVO. Deze CAO legt de afspraken vast die gelden voor de medewerkers in dienst bij de werkgevers die  vormingsonderwijs verzorgen. Voor vragen kun je terecht bij info@vormingsonderwijs.nl tel. 030-7604800 of bij de betrokken vakbonden.

Kennismaken met ons vak

Wil je meer weten of kennismaken met ons vak? Daarvoor bieden wij graag gelegenheid:

  • maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek
  • loop een dagje mee met een vakleerkracht
  • neem deel aan de sectordag die we voor onze vakleerkrachten organiseren

 

Ik vind het belangrijk dat de leerlingen in de vormingsles gewoon mogen ‘zijn’. Daarom noem ik mijn les ook wel: de les zonder stress. Marianne Sloot, vakleerkracht katholiek vormingsonderwijs Lees het interview met Marianne Sloot