Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

Lesinhoud

De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. 

De leerlingen:

  • onderzoeken in de lessen hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • leren open te blijven staan voor de mening van anderen.
vormingsles

De lessen gaan over thema’s zoals: 

  • vriendschap;
  • anders zijn; 
  • de toekomst;
  • bang zijn;
  • feest;
  • arm en rijk.
Meer informatie