Lesinhoud

De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. 

De leerlingen:

  • onderzoeken in de lessen hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • leren open te blijven staan voor de mening van anderen.
vormingsles

De lessen gaan over thema’s zoals: 

  • vriendschap;
  • anders zijn; 
  • de toekomst;
  • bang zijn;
  • feest;
  • arm en rijk.
Meer informatie