Wat u kunt doen om lessen aan te vragen

U wilt graag dat uw kind op school vormingsonderwijs kan volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. De school biedt vormingsonderwijs al aan.

U kunt uw kind elk schooljaar opgeven. Vraag de groepsleerkracht en/of schooldirecteur om meer informatie hierover.

2. Op school is nog geen vormingsonderwijs.

U kunt de directeur van de school vragen om vormingsonderwijs. De directeur zal onderzoeken of nog meer ouders geïnteresseerd zijn. De school heeft de plicht vanuit de Wet Primair Onderwijs (artikel 50 en 51) om een inventarisatie naar het animo onder ouders uit te voeren.  

3. Contact met de Medezeggenschapsraad.

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Daarin praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De medezeggenschapsraad kan ook meedenken en beslissen over het aanbieden van vormingsonderwijs. Voor de MR zijn speciale folders over vormingsonderwijs beschikbaar. U vraagt ze hier kosteloos aan