1. Wat is vormingsonderwijs?

Vormingsonderwijs is kosteloos aanvullend onderwijs (45 minuten per week) dat u kunt aanvragen op uw (openbare basis) school. Het is een uniek recht van ouders dat is vastgelegd in de wet waar, voor ouders en school, geen kosten aan verbonden zijn. Vormingsonderwijs wordt gegeven door vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwelijke stromingen die uw kinderen helpen om levensvragen te onderzoeken.

2. Voor wie is vormingsonderwijs bedoeld?

Voor kinderen uit alle groepen van de openbare basisschool of samenwerkingsschool.

3. Wat zijn de kosten van vormingsonderwijs?

Er zijn voor ouders en basisschool geen kosten aan vormingsonderwijs verbonden. De overheid betaalt dit onderwijs. Het aanvragen van vormingsonderwijs verloopt via het Centrum voor Vormingsonderwijs in Utrecht.

4. Uit welke lessen/levensbeschouwingen kan ik kiezen?

Het Centrum voor Vormingsonderwijs is een samenwerking tussen zeven partners die het onderwijs verzorgen: Boeddhistisch vormingsonderwijs, Hindoeïstisch vormingsonderwijs, Humanistisch vormingsonderwijs, Islamitisch vormingsonderwijs, Joods vormingsonderwijs, Katholiek vormingsonderwijs en Protestants vormingsonderwijs.

Ouders kunnen kiezen voor:

  • vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants)
  • vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen

Ook is maatwerk mogelijk in overleg met de school.

5. Wie is verantwoordelijk voor de lesinhoud van vormingsonderwijs?

Vormingsonderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever van de vakleerkracht (een of meer van de zeven partners). Een regiobegeleider van Centrum voor Vormingsonderwijs is aanspreekpunt. De school is gastheer en stelt de leerlingen in de gelegenheid om vormingsonderwijs te ontvangen.

 

6. Zijn de vakleerkrachten lesbevoegd?

Alle vakleerkrachten die vormingsonderwijs geven, zijn lesbevoegd of bekwaam verklaard in het kader van de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). Ze volgen jaarlijks verplichte na- en bijscholingen.

7. Missen kinderen belangrijke lessen als ze vormingsonderwijs volgen?

Nee. Het lesuur vormingsonderwijs wordt zo door de school ingeroosterd dat uw kind geen kernvakken, zoals rekenen en taal, mist.

8. Is vormingsonderwijs hetzelfde als ‘geestelijke stromingen’ of ‘burgerschapsonderwijs’?

Nee. Geestelijke stromingen of burgerschapsonderwijs wordt gegeven door de groepsleerkracht waarbij aandacht wordt gegeven aan godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving.

Vormingsonderwijs is een aanvulling hierop. De vakleerkrachten van vormingsonderwijs maken zelf deel uit van de levensbeschouwingen die zij vertegenwoordigen. Zij kunnen dus van binnenuit lesgeven. Zoals een van onze vakleerkrachten het verwoordt: ‘Een groepsleerkracht kan wel iets vertellen over verschillende levensbeschouwingen, maar dan blijft het vaak bij feitjes. Als vakleerkracht vormingsonderwijs is de levensbeschouwing een wezenlijk onderdeel van wie je bent. Dat neem je mee de les in.’

9. Hoe kan ik als ouder vormingsonderwijs aanvragen voor mijn kind?

• Vraag de schooldirecteur om vormingsonderwijs. De directeur zal dan onderzoeken of er nog meer ouders zijn die geïnteresseerd zijn. De school heeft de wettelijke plicht om de behoefte naar vormingsonderwijs onder ouders te inventariseren.
• Neem contact op met de (G)MR. De medezeggenschapsraad kan meedenken over het aanbieden van vormingsonderwijs op de school van uw kind.

10. Zit ik als ouder/verzorger ‘vast’ aan een eenmaal gemaakte keuze?

Nee. Ouders mogen ieder jaar opnieuw kiezen om hun kind wel of geen vormingsonderwijs te laten volgen. Ook hoeven ouders niet zelf de identiteit te hebben van het gekozen vormingsonderwijs.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder!