Scholen hebben in de afgelopen periode van verschillende kanten vernomen dat het aanbod van Vormingsonderwijs in de schoolgids moét staan.

Ouders informeren

In 2017 is bij het aannemen van de wet voor structurele bekostiging van GVO/HVO door de Eerste Kamer bepaald dat het aanbod van GVO/HVO in de schoolgids moet worden opgenomen om ouders te informeren.

U kunt een voorbeeldtekst downloaden om in de schoolgids te plaatsen.