Vakleerkracht vormingsonderwijs ben je niet zomaar. Het is een bijzonder vak dat vraagt om extra scholing van de leerkrachten. Vandaar dat vormingsonderwijs aan medewerkers die voor de klas staan een uniek scholingstraject aanbiedt. Marleen Witteveen is coördinator van de interne opleiding en vertelt hier meer over.

Begin februari is een speciale coronaproof lichting gestart…

‘Ja, normaal gesproken geven we de interne opleiding op een centrale locatie in Utrecht. Maar vanwege corona bieden we het hele traject nu online aan. Dat heeft zeker ook voordelen, want de vakleerkrachten komen uit het hele land, en zijn nu geen reistijd kwijt. Bovendien is het verzorgen van vormingsonderwijs voor de meeste een kleine baan, die ze combineren met ander werk of bezigheden. Het is prettig dat de opleiding nu thuis gevolgd kan worden, en agenda-technisch eenvoudiger is in te plannen.’

Waar bestaat de interne opleiding uit?

‘De opleiding bestaat uit vier modules.

  1. Er is een module die ingaat op de achtergrond van vormingsonderwijs: waar komen we vandaan en hoe verhouden wij ons tot ander aanbod in de markt?
  2. Er is een module didactiek met aandacht voor werkvormen.
  3. De derde module gaat in op hoe vormingsonderwijs er nu in de praktijk uitziet. Hoe verbind je levensbeschouwelijke thema’s aan de leefwereld van kinderen?
  4. En tot slot is er een module narrativiteit/dialogiseren. Hoe zet je verhalen in om leerlingen uit te dagen zichzelf te verbeelden, om te ontdekken wie ze zelf zijn?

Wat maakt deze interne opleiding uniek?

‘Het is bijzonder om deze opleiding te volgen met vakleerkrachten uit zeven (!) denominaties. Het is verrijkend om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar leren. Ook leuk is dat er gastlessen worden verzorgd door docenten uit de eigen denominaties. We zijn dit keer wel met een grote groep van 50, dus dat maakt het online nog wel een uitdaging. Daarom zijn er ook momenten dat je in twee- of drietallen uit elkaar gaat.’

Wat leer je op de interne opleiding wat niet op de PABO of andere vooropleiding aan bod komt?

‘Al onze vakleerkrachten hebben lesbevoegdheid. Maar waar je na de PABO als juf of meester bij wijze van spreken alle goede antwoorden weet, gaat het bij vormingsonderwijs veel meer om identiteitsontwikkeling. Je laat de kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden. Het is een totaal ander vak. Iemand zei het onlangs zo: Als groepsleerkracht stop je vooral iets in een kind, waar je als vormingsleerkracht vooral wat uit een kind haalt. De nadruk in vormingsonderwijs ligt op de vorming, op dialoog en vragen stellen. Je wilt kinderen aanzetten om zelf antwoord te geven op levensvragen. Je legt andere accenten en daar is de interne opleiding op afgestemd.’

Hoe kunnen vakleerkrachten zich voor deze interne opleiding aanmelden?

‘De aanmelding verloopt via de regiobegeleider waar de vakleerkracht onder valt. De opleiding die we begin februari zijn gestart, loopt tot juni. We draaiden voorheen altijd één opleidingstraject per jaar, maar nu we het online aanbieden, is het misschien mogelijk om in september een extra ronde aan te bieden.’