Elkaar werkelijk ontmoeten, daar ligt de passie van Jannette Beenhakker, regiobegeleider vormingsonderwijs in Zuid- en Noord-Holland. Bij vormingsonderwijs krijgen kinderen op de basisschool les in verschillende levensbeschouwingen. “De kern van vormingsonderwijs is het ontwikkelen van sterke mensen; een proces dat je leven lang doorgaat.”

 

Ze begon ooit als leerkracht in het regulier onderwijs, maar kwam al snel in aanraking met bijzondere groepen. Zo werkte Jannette in schakelklassen met kinderen van toenmalige gastarbeiders en vluchtelingen, met dove en slechthorende kinderen en met kinderen met een psychiatrische en/of meervoudige handicap. De grootste les die ze hieruit geleerd heeft, is om iedereen echt te zien, en de schoonheid van diversiteit te ontdekken. “Ik ben heel erg voorstander van inclusief onderwijs, dat er plek is voor kinderen met allerlei achtergronden, juist ook in het regulier onderwijs.”

Het werk voor vormingsonderwijs kwam zeven jaar geleden min of meer toevallig op haar pad. Als regiobegeleider stuurt ze de vakleerkrachten aan die levensbeschouwelijke vormingslessen geven op openbare basisscholen in de regio Zuid- en Noord-Holland. Ze vertelt: “Ouders die kinderen hebben op de openbare basisschool hebben een wettelijk recht op levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, al zijn lang niet alle ouders hiervan op de hoogte. Scholen hebben een informatieverplichting om de wensen van ouders rondom vormingsonderwijs te inventariseren. Daarna kunnen schooldirecteuren contact met het Centrum voor Vormingsonderwijs opnemen, waar verschillende denominaties vertegenwoordigd zijn en dan kijken we gezamenlijk hoe we deze lessen kunnen vormgeven.”