Vanaf schoolseizoen 2020/2021 biedt het Centrum voor Vormingsonderwijs Joods vormingsonderwijs aan. Voormalig directeur Henny en vakleerkracht Leila vertellen over waarom het juist nu zo belangrijk is dat kinderen vormingsonderwijs krijgen.

 

 

 

 

Henny van het Hoofd

Hoewel Henny al jaren leiding geeft aan de afdeling Onderwijs van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, maakte ze pas in het najaar van 2019 kennis met het Centrum van Vormingsonderwijs. ‘Het is voor ons een mooie kans om kinderen te bereiken die normaal gesproken niet zo snel met het Jodendom in aanraking komen. We zijn maar een heel kleine denominatie in Nederland. Aan de andere kant hebben we een lange geschiedenis, want de Joodse gemeenschap is al zo’n 400 jaar onderdeel van de Nederlandse samenleving.’

Kennis is sleutel tot begrip

‘Door middel van vormingsonderwijs laat je kinderen kennismaken met verschillende religies. En kennis is de sleutel tot meer begrip.’ Die kennisoverdracht gaat het beste wanneer je dat laat doen door iemand die zelf vanuit een bepaalde overtuiging leeft, stelt Henny.

Het Jodendom is een geloof, maar vooral ook een levenswijze, gericht op doen. Veel rituelen, bijvoorbeeld rondom sjabbat en de feestdagen, vinden in de huiselijke kring plaats. Je kunt dus wel algemene kennis hebben over het Jodendom, maar zonder die praktische beleving mis je een heel essentieel punt.’

Ik denk dat vormingsonderwijs onontbeerlijk is in onze huidige maatschappij – waarin je hoe dan ook te maken krijgt met mensen die niet hetzelfde denken, handelen of geloven als jij
Leila Godschalk

Er is niet één waarheid

Leila die eerder lesgaf op Joodse scholen, is de eerste docent die namens Joods vormingsonderwijs aan de slag gaat in het Westland. Met een Joodse moeder en een vader van een ander geloof leerde Leila van huis uit dat verschillen prima zijn. ‘Als klein kind wist ik al: er is niet één waarheid. Je mag kritisch zijn, en elke vraag is toegestaan, mits je die op een beleefde manier stelt.’ Want, legt ze uit: ‘Een kind stelt een vraag vanuit nieuwsgierigheid.

Thuis mocht ik altijd vragen stellen. Ook in mijn eigen gezin geef ik dat mijn kinderen mee: Stel gerust vragen als: Waarom doen wij dit zo? Waar is het goed voor? En er zijn meerdere antwoorden mogelijk; dat is ook typisch Joods. Het gaat erom dat je leert na te denken, en die verschillende antwoorden naast elkaar kunt zetten.’

Waarom is iemand anders?

‘Ik denk dat vormingsonderwijs onontbeerlijk is in onze huidige maatschappij – waarin je hoe dan ook te maken krijgt met mensen die niet hetzelfde denken, handelen of geloven als jij’, vervolgt Leila. ‘Als we niet voor elkaar openstaan, hoe kunnen we dan later samenwerken met mensen die anders zijn?

Angst is heel vaak gebaseerd op niet-weten. Dus het is heel belangrijk dat je al van jongs af aan kunt ontdekken waarom iemand anders is. Ik zou het heel mooi vinden als kinderen mede door onze lessen ontdekken hoe leuk het is om met andersdenkenden om te gaan. En dat anders niet betekent eng.’