Nicolette van der Weide is clusterdirecteur van vijf openbare basisscholen in de gemeente Molenlanden. Op een aantal van die scholen wordt vormingsonderwijs aangeboden, maar in diverse vormen. ‘De verdieping wat een geloof echt betekent, kun je alleen geven als je het doorleeft.’

Nicolette van der Weide clusterdirecteur openbare scholen Molenland

Scholen kunnen op diverse manieren aandacht geven aan levensbeschouwing en godsdienst. Ook op de scholen van Van der Weide behandelt de groepsleerkracht wereldgodsdiensten via een lesmethode. Maar daarnaast kiezen de scholen bewust ook voor vormingsonderwijs.

‘Je kunt van groepsleerkrachten veel vragen’, legt Van der Weide uit, ‘maar de verdieping wat een geloof echt betekent, kun je alleen geven als je het doorleeft. Dat is voor ons de allergrootste meerwaarde van docenten vormingsonderwijs: er staat iemand voor de klas waarbij alles wat hij of zij zegt, voortkomt uit een manier van leven. Dat is juist heel mooi.’

Gezamenlijk lesprogramma

Van der Weide is ook erg enthousiast over de nieuwe vorm van vormingsonderwijs die dit schooljaar start op een van de scholen. Drie docenten vormingsonderwijs: islamitisch, protestants-christelijk en humanistisch gaan gezamenlijk een lesprogramma verzorgen.

 

Zij geven les over dezelfde thema’s en belichten die vanuit hun levensbeschouwing, en daarnaast is er een gezamenlijk startmoment en afsluiting van de lessenreeks. Na iedere vakantie rouleren de docenten en krijgen de kinderen een thema aangeboden vanuit een andere invalshoek/levensbeschouwing.

Overeenkomsten

Van der Weide: ‘Wat ik heel mooi en krachtig vind van deze manier van werken, is dat het uitgangspunt is dat je zoekt naar overeenkomsten. We leven in een multiculturele samenleving, dus deze lessen kunnen helpen om elkaar beter te leren kennen.’

‘Er is tegenwoordig zoveel polarisatie in de samenleving, we moeten juist zoeken naar de verbinding. Niet de verschillen benadrukken, maar de overeenkomsten zoeken. Als je kunt bijdragen aan meer begrip voor elkaar, dan ontstaat er ook respect. Al is de voorwaarde hiervoor natuurlijk wel dat je geïnteresseerd bent in de ander.’

Meerwaarde

Dat sommige openbare basisscholen afwachtend of soms zelf ronduit negatief staan t.o.v. vormingsonderwijs, begrijpt Van der Weide niet. ‘Met vormingsonderwijs bied je meerwaarde aan je onderwijs. De docenten voegen echt iets toe. Daarbij vind ik het belangrijk dat er een goede uitwisseling is tussen de vakleerkracht en de groepsleerkracht.’

Als concreet voorbeeld noemt Van der Weide dat op een van de scholen een leerkracht vroeg of hij mee mocht luisteren in de les vormingsonderwijs. ‘Dat werd alleen maar gewaardeerd door de docent vormingsonderwijs.’ Een goed contact tussen leerkracht en vakdocent is bijvoorbeeld ook belangrijk, omdat de lessen vormingsonderwijs iets los kunnen maken bij leerlingen. ‘Dan is het goed als de vormingsdocent op de hoogte is van bijzonderheden bij kinderen.’

Kansen

Tips heeft Van der Weide ook om vormingsonderwijs aantrekkelijker te maken voor openbare basisscholen. ‘Het is jammer dat er voor sommige denominaties een tekort aan docenten is. Ik hoop echt dat hier de komende jaren flink in geïnvesteerd wordt, zodat je meer diversiteit aan kunt bieden aan ouders.’

‘Daarnaast zie ik mooie kansen voor de gezamenlijke lesprogramma’s waarin docenten van verschillende denominaties samenwerken. Niet alleen inhoudelijk, maar ook rooster-technisch maak je het dan makkelijker voor scholen om hier tijd voor vrij te maken.’

De foto is gemaakt in een les vormingsonderwijs, maar op andere school dan de koepel waar Nicolette van der Weide directeur van is.