Samenleven, wat een kunst! Dat was het thema van onze sectordag. Met zo’n 200 docenten kwamen wij op 17 mei jl. bij elkaar in Amersfoort. Tijd voor ontmoeting, genieten van het verhaal en de muziek van Alhambra en aan de slag met verschillende workshops.

Het thema laat zien waar wij voor staan. Wij maken ons sterk voor een samenleving waar kinderen tot hun recht komen. Dat ze elkaar en elkaars levensovertuigingen leren kennen en waarderen. Ons onderwijs stimuleert kinderen om een eigen visie te ontwikkelen met respect en betrokkenheid voor mens en maatschappij. Als je mag zijn wie je bent, is er ruimte voor diversiteit. 

Je leert over de wereld, omgaan met elkaar en luisteren naar de mening van de anderen leerling uit groep 7