In schooljaar 2018-2019 werd een mooie stap gezet. Voor het eerst zaten GVO- en HVO-docenten sámen in de ‘schoolbanken’. Dit schooljaar werden sectorbrede scholingsmodules aangeboden voor nieuwe docenten.

Sectorbrede modules

Nieuwe (of aankomende) docenten GVO en HVO zijn in principe al lesbevoegd. Het interne scholingstraject richt zich op de ontwikkeling van aanvullende, vakspecifieke competenties. Als sectorbrede modules werden dit jaar aangeboden: ‘Visies op vorming: theoretisch kader’, ‘Visies op vorming: narrativiteit en dialogiseren’, ‘GVO en HVO in relatie tot het openbaar onderwijs’ en ‘GVO en HVO in relatie tot aanpalende vakgebieden’. De modules vielen uiteen in contactdagen, literatuurstudie en praktijkopdrachten. Er was aandacht voor vragen die sectorbreed leven, zoals:

  • Wat is dat eigenlijk, ‘vorming’?
  • Hoe geef ik praktisch handen en voeten aan de (levensbeschouwelijke en godsdienstige) vorming van leerlingen?
  • Hoe vertel ik een goed verhaal goed?
  • Hoe stimuleer ik het gesprek met en tussen leerlingen?
  • Waarom bestaan GVO en HVO?
  • Wat voegen GVO en HVO toe ten opzichte van andere vakken?

Uitreiking certificaten

Ruim twintig docenten rondden de modules succesvol af. Vanuit het hele land kwamen zij maandelijks naar Utrecht voor de contactdagen. De thuisstudie was soms intensief. Uiteraard volgden de deelnemers het scholingstraject naast hun werk en vaak naast hun gezin. Kortom: een hele prestatie!

Verrijkend

Naast de inhoudelijke verdieping waren zeker óók de sectorbrede ontmoetingen verrijkend voor de deelnemers. Het typeert de kleurrijke sector van vormingsonderwijs: eenheid in verscheidenheid. 

In september 2020 start naar verwachting een volgende ronde van het scholingstraject. Misschien wel uitgebreid met aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind. Of voor interreligieuze dialoog. We dromen alvast, want de ontmoeting en de gezamenlijke verdieping smaken naar meer!

Nieuwsgierig geworden naar samen werken en leren in onze sector? Of gewoon zin om eens door te praten over het interne scholingstraject? Neem contact met ons op.