Het Centrum van Vormingsonderwijs organiseert een studiedag voor haar docenten. Een bruisende dag met allerlei verschillende workshops en volop ruimte voor ontmoeting.

Samenleven, wat een kunst!

Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. Ze leren dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet iedereen gelijk is en gelijk denkt. Het vormingsonderwijs maakt zich sterk voor een samenleving waar kinderen tot hun recht komen. Dat ze elkaar en elkaars levensovertuigingen leren kennen en waarderen. Zo kan er waarde(n)vol onderwijs geboden worden en kinderen gestimuleerd om een eigen visie te ontwikkelen met respect en betrokkenheid voor mens en maatschappij. Neem voor meer informatie contact met ons op.