Op woensdag 31 mei 2023 vindt voor medewerkers de studiedag van het Centrum voor Vormingsonderwijs plaats in Driebergen. 

Dit jaar is het thema: ‘De zeven smaken van het Centrum van Vormingsonderwijs.’ Esther van Vroonhoven, directeur-bestuurder van het Centrum voor Vormingsonderwijs, zegt hierover: ‘De kracht van ons onderwijs is dat elke leerkracht vanuit een sterke verbondenheid met de eigen levensbeschouwelijke achtergrond vormingslessen verzorgt. Tegelijkertijd werken onze vakleerkrachten samen met collega’s van de andere denominaties. Daarom willen we op deze studiedag stilstaan bij waar de zeven denominatie apart voor staan en bij wat ons samen uniek maakt.’ 

Programma

Het programma bestaat o.a. uit een presentatie van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd naar de effecten van vormingsonderwijs en er zijn diverse workshoprondes. De dag vindt plaats in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen op woensdag 31 mei van 10.30-16.30 uur.