Wat je vast nog niet weet

Als vakleerkracht humanistisch vormingsonderwijs werk je altijd binnen een openbare basisschool. Tot op zekere hoogte is de functie van vakleerkracht HVO een beetje een ‘solitaire’ functie, want meestal werk je op meer dan één school. Hier geef je les aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, maar maak je geen deel uit van het ‘vaste’ schoolteam. Je bent namelijk in dienst bij ons, de landelijke stichting HVO Primair.

In het kader van werkoverleg en/of intervisie is de ontmoeting met collega vakleerkrachten HVO daarom heel belangrijk. In de dagelijkse praktijk word je hierin aangestuurd door een regiobegeleider bij jou in de buurt. De inschaling van je salaris vindt plaats op basis van de LB-schaal van het Primair Onderwijs.

Wat wil je bereiken als HVO-docent?

Tijdens de wekelijkse HVO lessen onderzoeken kinderen morele situaties en levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Als vakleerkracht streef je ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van de leerlingen in je HVO-groep.

Hierdoor leren zij:

 • zichzelf beter kennen
 • omgaan met en respecteren van verschillen met anderen
 • keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen

Sociale en morele vorming zijn hierin kernbegrippen. De lessen worden uiteraard verzorgd vanuit onze humanistische waarden.

Dit wordt er van een HVO-vakleerkracht verwacht

Als HVO-leerkracht ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het vormingsonderwijs door o.a.:

 • het lesgeven aan en begeleiden van groepen leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
 • het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen
 • het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden
 • het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen
 • het bieden van een rijke leeromgeving, waarbinnen leerlingen de kernwaarden van het humanisme ontdekken

Hierin draag je als HVO-leerkracht ook je steentje bij

Als HVO-vakleerkracht lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het humanistisch vormingsonderwijs door:

 • wekelijks je eigen lessen te ontwikkelen en te geven
 • de socratische gespreksmethode te hanteren
 • steeds de juiste didactische, coöperatieve werkvormen in te zetten, die bijdragen aan de ontwikkeling van de HVO-vaardigheden van leerlingen
 • jezelf te blijven voeden met actuele informatie op terreinen als: mensenrechten, filosofie, levensbeschouwing, maatschappij, cultuur, natuur, politiek en nog veel meer

Zo blijft een HVO-leerkracht up-to-date

Om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen onze organisatie en daarbuiten, neem je deel aan verschillende professionaliseringsactiviteiten. Denk hierbij aan het deelnemen aan regionale intervisies en docentenvergaderingen, her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie.

Ben jij wie wij zoeken?

Jij zou een geweldige HVO-vakleerkracht kunnen worden als je beschikt over:

 • een lesbevoegdheid verkregen door een PABO of GL-opleiding
 • de bereidheid tot het volgen van de Bedrijfsopleiding HVO-Primair
 • een zelfstandige en flexibele instelling
 • inzicht in de organisatie en werkwijze van openbare basisscholen
 • een vragende, socratische houding
 • empathisch vermogen en sterke sociale vaardigheden
 • affiniteit met het Humanistisch Verbond

Dit kunnen wij jou bieden

Wanneer je bij ons komt werken dan bieden wij je een zinvolle, boeiende en flexibele baan als HVO-vakleerkracht in een jonge organisatie. Na een inwerktraject op maat krijg je in de (les)praktijk deskundige begeleiding van collega’s en een regiobegeleider. Stichting HVO Primair heeft goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector brede CAO. Hoewel je aanstelling plaatsvindt voor een jaar, hebben wij bij goed functioneren, de intentie om deze te verlengen. De functie van HVO-docent is ingedeeld in de LB-schaal van het Primair Onderwijs, conform de CAO PO. Onze pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Informatie

Wil je graag meer weten over deze veelzijdige functie van HVO-vakleerkracht en de sollicitatieprocedure? Neem dan vrijblijvend contact op met de Afdeling ondersteuning van HVO Primair: hvoprimair@hvo.nl

Solliciteren?

Mail je schriftelijke motivatie met actuele CV naar de Afdeling ondersteuning van HVO Primair: hvoprimair@hvo.nl.
Er wordt dan contact met je opgenomen.