• aanstelling variërend vanaf 0,1 – 0,5 fte (afhankelijk van het aantal lesuren);
 • groeimogelijkheden in fte en een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid;
 • inschaling in schaal L10 van het primair onderwijs;
 • locatie: diverse locaties door Nederland

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Daarbinnen kunnen ouders ervoor kiezen hun kinderen een uur per week vormingsonderwijs te laten ontvangen. Deze lessen Vormingsonderwijs worden gegeven door docenten die in dienst zijn van een van de organisaties voor Vormingsonderwijs. In dit geval het Rooms-katholiek centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. De vakleerkracht wordt gecoacht door een regiobegeleider.

Doel van de functie

 • Het geven van lessen katholiek vormingsonderwijs en het begeleiden van de leerlingen in de ontwikkeling van hun levensbeschouwelijke identiteit. In dit onderwijs ontdekken de leerlingen de rijkdom van de katholieke traditie. Het kerkelijk jaar staat bol van de feesten met hun verhalen en rituelen. De leerlingen worden uitgenodigd om deze te ontdekken en mee te nemen hun eigen leven in. Jezus Christus is daarbij onze belangrijkste inspiratiebron. Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn de grote feesten die over Hem vertellen. Samen met de leerlingen gaat de vakleerkracht het jaar rond. Samen maken ze bijvoorbeeld een kerststal of een paaskaars. Ook gaan er klassen op excursie naar een katholieke kerk.
 • Het leveren van een bijdrage aan onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling in het vakgebied vormingsonderwijs.

 Werkzaamheden

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door o.a.:

 • het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen;
 • het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
 • het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • het bieden van rijke leeromgevingen, waarbinnen leerlingen kernwaarden van het christelijk geloof ontdekken.

Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door o.a.:

 • het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
 • het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen;
 • het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als levensbeschouwing, maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.

Neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten door:

 • het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie;
 • het bestuderen van relevante vakliteratuur; theologisch, kerkelijk en pedagogisch-didactisch

Wat wij vragen

 • een warm hart voor kinderen;
 • een open geloofsovertuiging;
 • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van leerlingen in het basisonderwijs en in relatie tot godsdienstig vormingsonderwijs;
 • lesbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding;
 • de bereidheid tot het volgen van aanvullende scholing specifiek voor vormingsonderwijs;
 • kennis van de leerstof;
 • flexibele instelling;
 • invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • betrokken lid van de katholieke kerk.

Wat bieden wij

Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector brede CAO, waaronder studiemogelijkheden en reiskostenvergoeding. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de L10 schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PfZW.

Informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Femke van Glansbeek-Timmermans, bestuurssecretaris, f.vanglansbeek@katholiekvormingsonderwijs.nl.

Reageren

Je kunt je motivatie met CV mailen naar Femke van Glansbeek-Timmermans, bestuurssecretaris, f.vanglansbeek@katholiekvormingsonderwijs.nl.