• aanstelling variërend vanaf 0,1 – 0,3 fte (afhankelijk van het aantal lesuren);
 • een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid;
 • inschaling in schaal L10 van onze eigen cao gvo en hvo;
 • locatie: diverse locaties door Nederland

Context

Vanuit de rooms-katholieke identiteit geven wij invulling aan de opdracht om vormingsonderwijs te verzorgen op openbare basisscholen. Dit doen wij op verzoek van ouders. De lessen vormingsonderwijs worden gegeven door docenten die in dienst zijn van een van de organisaties voor vormingsonderwijs. In dit geval het Rooms-katholiek centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs.

Lessen katholiek godsdienstig vormingsonderwijs zijn bedoeld als vorming vanuit de katholieke geloofstraditie. Vanuit het perspectief van deze geloofstraditie krijgen de kinderen verhalen uit de Bijbel, de feesten van het kerkelijk jaar, heiligenverhalen, rituelen en symbolen aangereikt. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan gebed en sacramenten. De omgang met elkaar en anderen (waarden en normen) wordt benaderd met thema’s als rechtvaardigheid, deugden, barmhartigheid en vergeving.

De vakleerkracht wordt gecoacht door een regiobegeleider. Voor meer informatie zie www.katholiekvormingsonderwijs.nl.

Doel van de functie

 • Het geven van lessen katholiek vormingsonderwijs en het begeleiden van de leerlingen in de ontwikkeling van hun levensbeschouwelijke identiteit;
 • Het leveren van een bijdrage aan onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling in het vakgebied vormingsonderwijs.

Wat wij vragen

 • een warm hart voor kinderen;
 • een katholieke levensovertuiging en de wens kinderen vanuit deze traditie te helpen een eigen en bewuste religieuze en / of levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen;
 • een open houding ten aanzien van andere religies en levensbeschouwingen;
 • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van leerlingen in het basisonderwijs en in relatie tot katholiek vormingsonderwijs;
 • lesbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding (afgerond of in opleiding);
 • de bereidheid deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten, zoals aanvullende scholing specifiek voor vormingsonderwijs, her- / bijscholing en intervisie;
 • lidmaatschap van de katholieke kerk.

Wat bieden wij

Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de L10 schaal van onze eigen cao gvo en hvo. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PfZW.

Informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Femke van Glansbeek-Timmermans, bestuurssecretaris, f.vanglansbeek@katholiekvormingsonderwijs.nl.

Reageren

Je kunt je motivatie met CV mailen naar Femke van Glansbeek-Timmermans, bestuurssecretaris, f.vanglansbeek@katholiekvormingsonderwijs.nl.