Vanuit verschillende boeddhistische tradities geven we vorm en inhoud aan de lessen, toegesneden op de leeftijd van de leerlingen. BVO wil graag toewerken naar een landelijke dekking. In dat kader zijn extra docenten nodig in de provincies Utrecht, Limburg, Brabant, Gelderland en Friesland en in de regio Rotterdam/Den Haag.

Context

Boeddhistisch Vormingsonderwijs (BVO) maakt deel uit van het aanbod van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). Daarin participeren verschillende levensbeschouwingen en religies. Het CvV herbergt humanistisch, protestants, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch, en sinds 2018 ook boeddhistisch vormingsonderwijs. Apart en samen geven wij levensbeschouwelijke vorming aan kinderen op een openbare basisschool of een samenwerkingsschool. Dit heeft te maken met het wettelijk recht van ouders om op die scholen voor hun kind of kinderen levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan te vragen. Het onderwijs wordt door de scholen desgevraagd gefaciliteerd en door de rijksoverheid gefinancierd. 

Doel van de functie docent BVO

Het verzorgen van Boeddhistisch Vormingsonderwijs (BVO). De docent brengt leerlingen in contact met het leven en de leer van de Boeddha en met verhalen uit de boeddhistische traditie als bijdrage aan de ontwikkeling van hun eigen levensvisie. De docenten BVO leggen graag de rode loper uit voor elk kind om zelf af te wegen hoe het eigen pad zal zijn. 

Werkzaamheden

Algemeen: een docent BVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van Vormingsonderwijs binnen het CvV.

 • Het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen.
 • Het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
 • Het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden.
 • Het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • Dit laatste is een belangrijk bindend en denominatie-overstijgend aspect van het vormingsonderwijs.

BVO: de docent BVO levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling van BVO.

Gestart in 2018, zit BVO nog midden in de pioniersfase. De BVO-docenten komen uit verschillende boeddhistische stromingen met elk eigen accenten en taal. Zij streven ernaar om gezamenlijk te komen tot een curriculum BVO: een handvat op hoofdlijnen. Geen format in de zin van zo moet de les er dan uitzien, of een kant en klaar lesprogramma. Eerder een raamwerk. Interactief en context-bewust.
Vragen die op dit moment spelen zijn: stel dat we 4, 10 of 40 keer lesgeven aan een groepje kinderen of aan een hele klas, wat doen we dan? Inmiddels zijn er een tiental leerlijnen ontwikkeld, participeren we in verschillende samenwerkingsverbanden met andere denominaties met en zonder een gezamenlijk thema. BVO s nog in ontwikkeling en wil dat het liefst zo lang mogelijk blijven.
We krijgen daarbij inhoudelijke ondersteuning van de Faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen van de Vrije Universiteit.

Je neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten door

 • het volgen en met succes afronden van de gezamenlijke basis-opleiding van het CvV.
 • het volgen en met succes afronden van de interne opleiding tot docent Boeddhistisch Vormingsonderwijs. Di gaat in december 2019 van start.
 • Het mede ontwikkelen en verfijnen van het curriculum en het bijwonen van het maandelijkse overleg tussen de docenten.
 • het deelnemen aan bijscholings-activiteiten en collegiale consultatie en intervisie.
 • het bestuderen van relevante vakliteratuur, waaronder pedagogisch-didactische literatuur.

 Wat wij vragen

 • een warm hart voor kinderen.
 • lesbevoegdheid verkregen door PABO. Voor wie andere lesbevoegdheden heeft en/of wil zij-instromen is het raadzaam contact op te nemen.
 • betrokkenheid bij een Sangha. Er zijn veel boeddhistische sangha’s in Nederland. Van allerlei pluimage. Vele daarvan zijn aangesloten bij de BUN. Wat wij vragen is dat je een eigen beoefening hebt en daarin wordt gestimuleerd door je vrienden in de dhamma.
 • actief mee willen werken aan onze curriculum-building. Op dit moment komen de 8 docenten eenmaal per 2 maanden live bijeen. Dan gaat het over inhoudelijke thema’s. De tussenliggende maanden is er een online-afstemmingsvergadering.
 • een nieuwsgierige, open houding naar andere levensovertuigingen. Niet alleen buiten het boeddhisme, maar ook naar de vele stromingen binnen het boeddhisme die je onbekend zijn.
 • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen.
 • inzicht in de organisatie- en werkwijze van de openbare scholen en samenwerkingsscholen.
 • Een flexibele instelling wat betreft inzet en tijd. Op dit moment participeert het merendeel van de docenten in een samenwerkingsverband met docenten van andere levensbeschouwingen. Dit vraagt een hoge graad van onderlinge flexibiliteit met betrekking tot inzet en lestijden. 
 • bereidheid om te reizen. Het gaat vaak om weinig uren en niet elke school is makkelijk bereikbaar met het OV.
 • Het aantal uren staat niet van tevoren vast, dit is afhankelijk van de aanvragen vanuit de scholen. Het combineren van een aantal uren als vakdocent vormingsonderwijs en een bestaande baan als groepsleerkracht is in principe mogelijk.

Wat wij bieden 

Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en opname in een docentencollectief dat bruist. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector brede CAO. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de LA schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Helma Ton, projectleider BVO. bvo@boeddhisme.nl 

 

BVO