Het Centrum voor Vormingsonderwijs en stichting BOOR, starten in 2021 een uniek samenwerkingsproject in Rotterdam: ‘Wereldburger worden’. Wouter Knoester, bestuursmanager bij de stichting Centrum voor Vormingsonderwijs en Cas Smulders, bestuurs- en beleidsadviseur van stichting BOOR vertellen hoe ze dit willen aanpakken.

 

 

Het bijzondere aan dit project is dat zeven verschillende vakdocenten, die zeven levensbeschouwingen vertegenwoordigen, gezamenlijk les gaan geven, in samenwerking met de groepsleerkrachten. Dat is uniek voor Nederland. Wouter Knoester

Wereldburgers

Smulders: “De lessen Vormingsonderwijs bereikten in Rotterdam lang niet alle kinderen en er waren te weinig verbindingen met andere lesactiviteiten. Daarom zijn we gaan kijken bij een project in Overijssel en raakten hierdoor geïnspireerd om het ook in Rotterdam anders te gaan doen. We hebben een projectplan opgesteld. Hierin hebben we onze missie ‘Wereldburgers voortbrengen’ geïntegreerd en dit plan vervolgens aan het vormingsonderwijs aangeboden.”

Innoveren in vormingsonderwijs

“De behoefte om te innoveren, speelt ook bij het vormingsonderwijs”, bevestigt Knoester. “We verzorgen nu vormingslessen op 1100 openbare basisscholen in heel Nederland. Ouders kunnen hiervoor kiezen, de vakleerkracht vormingsonderwijs bepaalt de lesinhoud en de school faciliteert. Dit leidt soms tot situaties waarbij acht leerlingen, apart van de rest van de klas, vormingsles van bijvoorbeeld een islamitische vakdocent krijgen. Met dit nieuwe project gaan we het anders aanpakken.”