Bij alle openbare basisscholen en samenwerkingsscholen ligt hij weer op de mat: de jaarlijkse brief om vormingsonderwijs aan te vragen voor het nieuwe schooljaar. Dit is het startsein voor de scholen om onder de ouders te inventariseren en een aanvraag voor het vormingsonderwijs in te dienen.

Kosteloos, aanvullend onderwijs

Ouders met kinderen in het openbaar basisonderwijs hebben een wettelijk recht op levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Er zijn geen kosten aan verbonden voor school of ouders, omdat de overheid dit onderwijs financiert. Wij bieden lessen aan vanuit een specifieke levensbeschouwing. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid van een programma waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen lessenseries verzorgen. Deze laatste optie vereist maatwerk.

Inventarisatie

De scholen kunnen via een informatiebrief ouders informeren over vormingsonderwijs en vragen om hun voorkeur en keuze. Op scholen waar nog geen vormingsonderwijs wordt aangeboden, kunnen ouders de schooldirecteur hiernaar vragen, of in gesprek gaan met de Medezeggenschapsraad. Na de inventarisatieronde gaan wij in overleg met de betrokken scholen aan de slag om de vormingslessen voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar.

Over vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs helpt leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke identiteit te vormen. Onze vakleerkrachten geven les vanuit hun levensbeschouwelijke achtergrond en laten leerlingen kennismaken met de rijkdom van die cultuur, traditie en levenswijze. Inleven, filosoferen, kritisch nadenken en vragen stellen staan hierbij centraal. Daarbij leren leerlingen een open houding aan te nemen naar andere levensbeschouwingen en zich zo open te stellen voor de ander.

Zeven denominaties verzorgen vormingsonderwijs: boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants.