Op 19 maart 2021 hebben stichting BOOR, het Centrum voor Vormingsonderwijs en VOS/ABB samen de handtekening gezet onder het convenant ‘wereldburger worden’.

Met dit convenant gaan de partijen een bijzondere samenwerking aan. Leerlingen in het Rotterdams openbaar basisonderwijs krijgen een programma voor vormingsonderwijs aangeboden waarin de leerlingen kennismaken met een breed palet aan levensbeschouwingen. Het programma start met ingang van het volgende schooljaar op vijf basisscholen van BOOR en wordt de komende jaren steeds verder uitgebreid.

Kiezen wie je bent

Rotterdam is een superdiverse wereldstad, waar bijna 200 nationaliteiten samenleven. “Dat maakt Rotterdam de plek bij uitstek om met dit programma te starten”, aldus Renata Voss, bestuurder van BOOR. “Bij BOOR vinden we het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met verschillende opvattingen en overtuigingen. En leren open te staan voor de ander en de ander te begrijpen.” Dat beaamt Hans Teegelbeckers, directeur bij VOS/ABB. “Kinderen moeten alle ruimte krijgen om te kiezen wie zij zijn. Met dit programma worden zij geholpen om een goed geïnformeerde keuze te maken. Het is fantastisch dat Rotterdam daar een voorloper in wil zijn.”

Uniek programma

Het project van de drie organisaties is uniek voor het Centrum voor Vormingsonderwijs.
Wouter Knoester, bestuursmanager, vertelt: “Dit is het eerste project waarvan alle stromingen die wij vertegenwoordigen hebben gezegd: hier willen wij ieder vanuit onze eigen richting input aan geven.” Bestuursvoorzitter Bert Koopmanschap vult aan: “Straks staat er een team van vakkrachten klaar voor de scholen. Rond één thema kiest de een zijn vertrekpunt in de bijbel, de ander in de koran. En weer een ander vindt de bron in het boeddhisme, het christendom of humanisme. Zo maken kinderen kennis met het brede palet aan levensbeschouwingen dat de wereld rijk is.”

Duurzaam

In de samenwerking van de drie organisaties levert het Centrum voor Vormingsonderwijs de vakleerkrachten. VOS/ABB draagt bij aan de inhoud van het lesprogramma. En BOOR zorgt voor de betrokkenheid van scholen. De samenwerking geldt in ieder geval voor vijf jaar.