Het Centrum voor Vormingsonderwijs verzorgt onder andere de lesaanvragen van de scholen en fungeert als aanspreekpunt voor de rijksoverheid met betrekking tot de bekostiging. 

Het bestuur bestaat uit:

  • Vacature, onafhankelijk voorzitter;
  • Leon Bal, secretaris, afgevaardigde protestants vormingsonderwijs;
  • Jan van Oudenaarden, penningmeester, afgevaardigde humanistisch vormingsonderwijs;
  • drs. Frits Hendriks, afgevaardigde katholiek vormingsonderwijs;
  • drs. Marianne Vorthoren, afgevaardigde islamitisch vormingsonderwijs;
  • Dharmaksetra Dasa, afgevaardigde hindoeïstisch vormingsonderwijs;
  • drs. Helma Ton, afgevaardigde boeddhistisch vormingsonderwijs.