Het Centrum voor Vormingsonderwijs verzorgt onder andere de lesaanvragen van de scholen en fungeert als aanspreekpunt voor de rijksoverheid met betrekking tot de bekostiging. 

Het bestuur bestaat uit:

  • Bert Koopmanschap, waarnemend voorzitter;
  • Elise Vink, afgevaardigde protestants vormingsonderwijs;
  • Cor de Ruiter, penningmeester, afgevaardigde humanistisch vormingsonderwijs;
  • John Marx, afgevaardigde katholiek vormingsonderwijs;
  • Mohamed Bouimj, afgevaardigde islamitisch vormingsonderwijs;
  • Dharmaksetra Dasa, afgevaardigde hindoeïstisch vormingsonderwijs;
  • Helma Ton, afgevaardigde boeddhistisch vormingsonderwijs.