Het Centrum voor Vormingsonderwijs verzorgt onder andere de lesaanvragen van de scholen en fungeert als aanspreekpunt voor de rijksoverheid met betrekking tot de bekostiging. 

Het bestuur bestaat uit: