Convenant

Met organisaties uit het openbaar onderwijs is een convenant afgesloten. Met dit samenwerkingsconvenant wordt benadrukt dat het vormingsonderwijs van grote waarde is en dat de betrokken organisaties zich hiervoor willen inzetten.

Organisaties

Onderstaande organisaties ondersteunen het belang van het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen.

Zendende instanties

CIO-O – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken                                            
HV – Humanistisch Verbond                                                                              
CMO – Contactorgaan Moslims en Overheid                                                 
ISBO – Islamitische Schoolbesturen Organisatie                                             
RKK – Rooms Katholieke Kerk                                                                             
BZI – Boeddhistische Zendende Instantie                                                       
HRN – Hindoe Raad Nederland                                                                           
Humanistische Alliantie

Onderwijspartners

VBS – Vereniging Bijzondere Scholen
NABS – Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
VOO – Vereniging Openbaar Onderwijs
VOS/ABB – Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen
POraad – Sectororganisatie voor het primair onderwijs
AOb –  Algemene Onderwijsbond
VGS – Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
LGVS – Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen
Verus
CNVonderwijs
Ouders en onderwijs

Overige partners

NIK – Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap