Begin maart hebben alle openbare basisscholen van ons de jaarlijkse brief gekregen om lessen vormingsonderwijs aan te vragen voor het komende schooljaar. Gezien de huidige situatie hebben we besloten om deze procedure te vereenvoudigen om u te ontzorgen. Kern daarvan is:

  • We zetten uw aanvraag van het huidige schooljaar over naar komend schooljaar.
  • Er hoeft niet te worden geïnventariseerd onder de ouders om exacte leerlingaantallen per aangevraagde lesgroep te bepalen.

Heeft u inmiddels al een aanvraag gedaan? Dan nemen we deze als uitgangspunt. Medio april ontvangen de scholen van ons een schrijven met nadere uitleg over de aangepaste procedure en wat dat van u vraagt. Voor dit moment hoeft u geen actie te ondernemen wat betreft het aanvragen van vormingslessen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u het beste een mail sturen naar ons secretariaat: info@vormingsonderwijs.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar: 030-760 4800 (maandag t/m donderdag).