Ada van Wingerden is directeur van openbare basisschool De Knotwilg in Nieuwpoort. Op deze school wordt al een heel aantal jaar vormingsonderwijs aangeboden. ‘Om respect te krijgen, is het belangrijk dat je elkaars gedachtegang en achtergrond leert kennen.’

‘Wij zijn een openbare school, maar levensbeschouwelijk onderwijs is daarin ook belangrijk,’ stelt Ada. Waarom? ‘Omdat de manier waarop je in het leven staat of je geloofsovertuiging altijd invloed heeft op hoe je functioneert in de maatschappij. Respect is voor mij persoonlijk een kernwoord. En om respect te krijgen, is het belangrijk dat je elkaars gedachtegang en achtergrond leert kennen. Vormingsonderwijs is een van de manieren waarop we hier als school aandacht aan geven.’

Expertise

Een openbare school is toegankelijk voor iedereen, of je nu een islamitische, christelijke of atheïstische achtergrond hebt. Zo krijg je al veel ‘smaken’ je school binnen. ‘Maar,’ legt Ada uit, ‘een vakleerkracht vormingsonderwijs brengt een bepaalde expertise mee – dat kan aanvullend zijn op de groepsleerkracht. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker in deze tijd, om naar elkaar te luisteren.’

Niet alle ouders die kiezen voor vormingsonderwijs zijn overigens zelf thuis in die levensbeschouwing, vertelt Ada. ‘Ouders kunnen het ook zien als een stukje meerwaarde voor hun kinderen, en ik ben blij dat we dat als school kunnen bieden.’

Knelpunt

Een knelpunt signaleert de directeur van De Knotwilg ook. ‘Onze school biedt  vormingsonderwijs aan vanuit twee levensbeschouwingen, maar helaas is een van de vakleerkrachten ziek geworden en is het nog niet gelukt vervanging te vinden. Dat vinden we erg jammer, omdat we ouders graag meer opties willen aanbieden.’

Met Bep, de vakleerkracht protestants vormingsonderwijs, heeft Ada regelmatig contact. ‘Bep is heel open in de communicatie en koppelt regelmatig terug wat ze doet. Dat vind ik erg prettig en ook belangrijk.’ Een mooie illustratie van de samenwerking tussen de twee is het kerstfeest dat de school vorig jaar organiseerde.

Eenheid

‘Met het schoolteam overlegde ik hoe we vorm konden geven aan het kerstfeest op school, een feest dat voor alle leerlingen bijzonder zou zijn. Ik sprak hier ook met Bep over en uiteindelijk kwamen we op de vraag: Hoe gaan we met elkaar om? Want die vraag is voor elk geloof van belang. Het verhaal dat Bep en ik daarna samen hebben geschreven werd door Bep op het kerstfeest verteld.’

‘Het verhaal had voor iedereen een heel mooie boodschap en van zowel ouders als leerlingen kregen we mooie reacties. Ik denk dat we juist op die manier kunnen bijdragen aan meer eenheid. Er is immers al genoeg verdeeldheid op de wereld.’

Om respect te krijgen, is het belangrijk dat je elkaars gedachtegang en achtergrond leert kennen Ada van Wingerden, schooldirecteur