Inloggen

Scholen die een aanvraag hebben ingediend voor het schooljaar 2019-2020 of zich alleen hebben geregistreerd.

Scholen die geen aanvraag hebben ingediend voor het schooljaar 2019-2020 en zich ook niet hebben geregistreerd. U kunt uw inloggegevens bij ons opvragen.

vormingsles

Aanvraag in 3 stappen

Voor het aanvragen van lessen doorloopt u als school een aantal stappen. Hier leest u welke stappen dat zijn. Ouders lezen meer over hun mogelijkheden bij les aanvragen door ouders.

1. Schriftelijke inventarisatie onder de ouders

U inventariseert met een brief over vormingsonderwijs en een aanmeldformulier het animo voor vormingsonderwijs onder de ouders. Hier vindt u een voorbeeldbrief aan ouders. Ook kunt u speciale ouderfolders bestellen om aan ouders mee te geven. Voorgaande jaren verzochten wij u een kopie van de ouderbrief te uploaden bij uw aanvraag. Dit is nu niet meer nodig. 

2. Aanvraag

Na de inventarisatie kunt u via onze website uw aanvraag voor het komende schooljaar bij ons indienen. Alle openbare basisscholen en samenwerkingsscholen ontvangen begin maart een brief. Scholen die vormingsonderwijs al aanbieden ontvangen via de brief inloggegevens en scholen die nog geen vormingsonderwijs aanbieden kunnen inloggegevens bij ons opvragen. Lees meer in de aanvraagprocedure.

3. Beoordeling lesaanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • aangevraagde groepen hebben een minimum omvang (ter indicatie: minimale groepsomvang is doorgaans 7 leerlingen, voor speciaal onderwijs 5 leerlingen).
  • deelname aan de lessen vormingsonderwijs is op vrijwillige basis.

Bij de aanvraag geldt:

  • groepen van dezelfde of twee aansluitende leerjaren worden per levensbeschouwelijke richting gecombineerd tot een maximum van 22 leerlingen;
  • vanaf 23 leerlingen mogen aangevraagde groepen gesplitst worden in 2 groepen (maar splitsing is niet verplicht).

Inzien lesaanvragen

Medio maart kunt u hier de ingediende aanvragen voor het schooljaar 2020-2021 inzien.  

Wilt u alsnog een aanvraag indienen voor het schooljaar 2019-2020 of een wijziging aanbrengen in uw aanvraag? Neem dan contact met ons op  tel. 030 – 7604 800.