Inloggen

Op dit moment is het niet mogelijk om in te loggen i.v.m. de voorbereidingen van de inventarisatie van schooljaar 2020-2021. Vanaf 1 maart kunt u weer inloggen. Wilt u op dit moment lessen aanvragen? Dat is mogelijk. Wij vragen u om dan contact met ons op te nemen.

vormingsles

Aanvraag in 3 stappen

Voor het aanvragen van lessen doorloopt u als school een aantal stappen. Hier leest u welke stappen dat zijn en kunt u een aanvraag bij ons indienen. Ouders lezen meer over hun mogelijkheden bij les aanvragen door ouders.

1. Schriftelijke inventarisatie onder de ouders

U inventariseert met een brief over vormingsonderwijs en een aanmeldformulier het animo voor vormingsonderwijs onder de ouders. Hier vindt u een voorbeeldbrief aan ouders. Ook kunt u speciale ouderfolders bestellen om aan ouders mee te geven. Wij vragen u een kopie van de brief, voorzien van aanmeldformulier, aan ons op te sturen als bewijs van de gehouden inventarisatie en het vrijwillige karakter van vormingsonderwijs.

2. Aanvraag

Na de inventarisatie kunt u (vanaf begin maart) via onze website uw aanvraag voor het komende schooljaar bij ons indienen. Alle openbare basisscholen en samenwerkingsscholen ontvangen begin maart een brief. Scholen die vormingsonderwijs al aanbieden ontvangen via de brief inloggegevens en scholen die nog geen vormingsonderwijs aanbieden kunnen inloggegevens bij ons opvragen. Lees meer in de aanvraagprocedure.

3. Beoordeling lesaanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • de toegestuurde ouderbrief geeft aan dat de vormingslessen vrijwillig te volgen zijn;
  • de brief geeft aan dat ouders keuzemogelijkheid hebben;
  • aangevraagde groepen hebben een minimum omvang (ter indicatie: minimale groepsomvang is doorgaans 7 leerlingen, voor speciaal onderwijs 5 leerlingen).

Bij de aanvraag geldt:

  • groepen van dezelfde of twee aansluitende leerjaren worden per levensbeschouwelijke richting gecombineerd tot een maximum van 22 leerlingen;
  • vanaf 23 leerlingen mogen aangevraagde groepen gesplitst worden in 2 groepen (maar splitsing is niet verplicht).

Inzien lesaanvragen

Inzien van de ingediende aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. 

Wilt u alsnog een aanvraag indienen voor het schooljaar 2018-2019 of een wijziging aanbrengen in uw aanvraag? Neem dan contact met ons op  tel. 030 – 7604 800.